Akcje

BGF Latin American Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-36,54 23,62 22,87 -9,78 7,63
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-wrz-2019

-38,65 28,65 25,59 -9,09 6,70

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-paź-2019 USD 1 044,791
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 51
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 09-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Latin America Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EM Latin America - Net Dividends
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,59%
ISIN LU0147409709
Notowania agencji Bloomberg MLATAEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7358434
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Latin American Fund, Class E2, as of 30-wrz-2019 rated against 259 Latin America Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,67
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,13
BANCO BRADESCO SA 7,69
VALE SA 6,46
AMBEV SA 4,75
Nazwa Waga ( %)
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,39
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,37
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,84
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,84
BANCO DO BRASIL SA 3,45
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 64,61 -0,43 -0,66 71,85 59,08 - LU0147409709 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 63,21 -0,51 -0,80 69,52 56,25 - LU0171289498 - -
KLASA E2 GBP Brak dystrybucji 50,12 -0,55 -1,09 57,42 46,38 - LU0171289811 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 57,99 -0,47 -0,80 63,87 51,82 - LU0171289571 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 54,63 -0,59 -1,07 62,49 50,32 - LU0171289738 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 70,42 -0,47 -0,66 78,20 64,11 - LU0072463663 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 9,01 -0,06 -0,66 10,04 8,30 - LU0480534832 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

Literatura