Akcje

BGF Japan Flexible Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-6,02 14,44 17,21 -8,05 -4,03
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-7,06 14,44 19,64 -7,84 -6,69

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 JPY 10 773,912
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 46
Waluta podstawowa JPY
Data wprowadzenia Funduszu 18-lut-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-lut-2005
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Japan Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Japan Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,88%
ISIN LU0212924517
Notowania agencji Bloomberg MLJVA2U
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B1CC301
Bloomberg Benchmark Ticker NDDUJN
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Japan Flexible Equity Fund, Class A2, as of 31-maj-2020 rated against 904 Japan Large-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
SONY CORPORATION 4,82
SOFTBANK GROUP CORP 4,38
TOYOTA MOTOR CORPORATION 3,86
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,35
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,20
Nazwa Waga ( %)
KAO CORPORATION 3,14
MURATA MANUFACTURING CO LTD 3,11
NIDEC CORPORATION 3,06
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,93
KEYENCE CORP 2,93
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o walutach nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,01 -0,09 -0,64 14,59 10,82 - LU0212924517 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,56 -0,07 -0,81 9,18 6,54 - LU0277197835 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,04 -0,08 -0,61 13,60 10,08 - LU0212924947 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,13 -0,07 -0,76 9,77 6,97 - LU0255399239 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 12,60 -0,17 -1,33 13,36 9,74 - LU0212924608 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 15,14 -0,11 -0,72 16,18 11,54 - LU0940328577 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,73 -0,16 -1,35 12,45 9,08 - LU0212925324 - -
KLASA E2 JPY Brak dystrybucji 1 403,00 -10,00 -0,71 1 494,00 1 071,00 - LU0249411165 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Literatura

Literatura