Akcje

BGF Japan Flexible Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-paź-2019 JPY 15 810,103
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 41
Waluta podstawowa JPY
Data wprowadzenia Funduszu 18-lut-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-cze-2013
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Developed - Japan Index - Net Returns in JPY
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,87%
ISIN LU0940328577
Notowania agencji Bloomberg BGJVA2U
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BB978F9
Bloomberg Benchmark Ticker NDDLJN
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,30
SOFTBANK GROUP CORP 4,16
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,79
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,77
SUBARU CORP 3,35
Nazwa Waga ( %)
NOF CORPORATION 2,97
NIDEC CORPORATION 2,97
HOYA CORP 2,88
SMC CORP (JAPAN) 2,86
KOSE CORP 2,86
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o walutach nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 14,72 0,06 0,41 14,91 12,93 - LU0940328577 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,97 0,03 0,34 9,38 8,07 - LU0255399239 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,41 -0,03 -0,26 11,51 9,76 - LU0212925324 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 12,22 -0,04 -0,33 12,33 10,41 - LU0212924608 - -
KLASA E2 JPY Brak dystrybucji 1 370,00 5,00 0,37 1 429,00 1 231,00 - LU0249411165 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,44 0,04 0,48 8,87 7,62 - LU0277197835 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,51 0,03 0,22 13,59 11,90 - LU0212924517 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 12,61 0,03 0,24 12,74 11,15 - LU0212924947 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Literatura

Literatura