Akcje

BGF Japan Flexible Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

5,10 -6,02 14,44 17,21 -8,05
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

12,06 -7,06 14,44 19,64 -7,84

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 JPY 17 251,798
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 46
Waluta podstawowa JPY
Data wprowadzenia Funduszu 28-lut-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-lut-2005
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Japan Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,86%
ISIN LU0212924517
Notowania agencji Bloomberg MLJVA2U
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B1CC301
Bloomberg Benchmark Ticker NDDUJN
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,15
SOFTBANK GROUP CORP 4,11
NIDEC CORPORATION 2,91
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,83
HOYA CORP 2,78
Nazwa Waga ( %)
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,51
NINTENDO CO LTD 2,44
MITSUI & CO LTD 2,38
DENSO CORPORATION 2,33
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 2,32
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o walutach nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,02 -0,11 -0,84 14,50 11,90 - LU0212924517 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,43 -0,08 -0,94 9,46 7,62 - LU0277197835 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 14,45 -0,13 -0,89 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 10,83 -0,03 -0,28 11,61 9,76 - LU0212925324 - -
KLASA E2 JPY Brak dystrybucji 1 363,00 -12,00 -0,87 1 523,00 1 231,00 - LU0249411165 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 12,18 -0,10 -0,81 13,63 11,15 - LU0212924947 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,94 -0,08 -0,89 10,00 8,07 - LU0255399239 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 11,57 -0,04 -0,34 12,38 10,41 - LU0212924608 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Oisin Crawley
Oisin Crawley

Literatura

Literatura