Akcje

BSF European Opportunities Extension Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
From
30-cze-2019
To
30-cze-2020
From
30-cze-2020
To
30-cze-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-cze-2021

23,65 8,57 4,32 2,17 42,10
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-cze-2021

19,48 4,27 4,15 -4,55 30,53
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
49,08 18,64 16,15 20,54 13,87
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-sie-2021

33,15 10,32 10,02 10,92 5,34
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
34,89 3,92 16,20 49,08 67,01 111,36 547,50 515,88
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-sie-2021

20,72 2,23 5,91 33,15 34,27 61,21 182,00 107,08

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-wrz-2021 EUR 741,447
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 31-sie-2021 146
Waluta podstawowa Euro
Data wprowadzenia Funduszu 31-sie-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-sie-2007
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P Europe BMI Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,85%
ISIN LU0313923228
Notowania agencji Bloomberg BKRSPEA
Koszty całkowite 1,50%
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B23WFW3
Bloomberg Benchmark Ticker CGBMI_EUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sie-2021 17,37
3 letnia Beta na dzień 31-sie-2021 0,964
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sie-2021 14,36
5 letnia Beta na dzień 31-sie-2021 0,949

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie badań i podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym. Może to obejmować istotne spostrzeżenia stron trzecich, a także komentarze będące wynikiem zaangażowania wewnętrznego oraz informacje przekazane przez zespół ds. zarządzania inwestycjami BlackRock dotyczące kwestii związanych z ładem korporacyjnym. Zarządzający Funduszem dokonuje regularnych przeglądów portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorów inwestycyjnych. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

5 stars
Overall Morningstar Rating for BSF European Opportunities Extension Fund, Class A2, as of 31-sie-2021 rated against 446 Europe Flex-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-sie-2021
Nazwa Waga ( %)
DSV PANALPINA A/S 6,77
ROYAL UNIBREW A/S 6,11
LONZA GROUP AG 5,50
NOVO NORDISK A/S 5,30
TELEPERFORMANCE 3,59
Nazwa Waga ( %)
SIKA AG 3,46
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,33
ADDLIFE AB 3,09
RELX PLC 2,93
STRAUMANN HOLDING AG 2,82
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 614,65 11,68 1,94 626,59 396,97 - LU0313923228 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 585,92 11,12 1,93 597,41 379,80 - LU0418790928 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Literatura

Literatura