Akcje

BSF European Opportunities Extension Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
From
31-gru-2019
To
31-gru-2020
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2020

3,01 18,07 -11,12 31,08 10,62
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-gru-2020

3,05 12,00 -10,60 27,77 -1,45
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
5,01 6,31 9,89 14,65 15,00
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-sty-2021

-0,74 3,27 6,67 7,33 8,17
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-3,80 -3,80 10,48 5,01 20,15 60,22 292,42 379,71
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-sty-2021

-0,56 -0,56 16,92 -0,74 10,13 38,14 102,77 141,20

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 02-mar-2021 EUR 773,300
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 29-sty-2021 123
Waluta podstawowa Euro
Data wprowadzenia Funduszu 31-sie-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 12-lis-2009
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P Europe BMI Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,36%
ISIN LU0418790928
Notowania agencji Bloomberg BKRSAE2
Koszty całkowite 2,00%
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B65YG44
Bloomberg Benchmark Ticker CGBMI_EUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 28-lut-2021 17,33
3 letnia Beta na dzień 31-sty-2021 0,939
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 28-lut-2021 14,41
5 letnia Beta na dzień 31-sty-2021 0,970

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie badań i podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym. Może to obejmować istotne spostrzeżenia stron trzecich, a także komentarze będące wynikiem zaangażowania wewnętrznego oraz informacje przekazane przez zespół ds. zarządzania inwestycjami BlackRock dotyczące kwestii związanych z ładem korporacyjnym. Zarządzający Funduszem dokonuje regularnych przeglądów portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorów inwestycyjnych. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

5
Overall Morningstar Rating for BSF European Opportunities Extension Fund, Class E2, as of 28-lut-2021 rated against 432 Europe Flex-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-sty-2021
Nazwa Waga ( %)
DSV PANALPINA A/S 7,03
ROYAL UNIBREW A/S 6,87
NOVO NORDISK A/S 6,15
LONZA GROUP AG 5,46
RELX PLC 4,89
Nazwa Waga ( %)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,82
SIKA AG 4,19
AUTO TRADER GROUP PLC 3,70
TELEPERFORMANCE 3,66
SAFRAN SA 3,11
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 458,14 6,37 1,41 466,11 261,42 - LU0418790928 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 479,50 6,67 1,41 487,77 272,68 - LU0313923228 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Literatura

Literatura