Akcje

BSF European Absolute Return Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
From
31-gru-2019
To
31-gru-2020
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2020

-7,76 2,88 3,69 0,54 8,72
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-gru-2020

-0,28 -0,37 -0,37 -0,39 -0,43
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,54 3,17 1,00 3,06 2,94
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-sty-2021

-0,44 -0,40 -0,37 0,02 0,16
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-2,53 -2,53 -4,80 3,54 9,82 5,12 35,18 41,27
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-sty-2021

-0,04 -0,04 -0,14 -0,44 -1,20 -1,86 0,20 1,93

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 26-lut-2021 EUR 2 050,272
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 29-sty-2021 99
Waluta podstawowa Euro
Data wprowadzenia Funduszu 27-lut-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 27-lut-2009
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Wskaźnik odniesienia LIBOR 3 Month Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,86%
ISIN LU0411704413
Notowania agencji Bloomberg BLEURAA
Koszty całkowite 1,50%
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B4Y52B3
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sty-2021 0,02
3 letnia Beta na dzień 31-sty-2021 46,420
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sty-2021 0,02
5 letnia Beta na dzień 31-sty-2021 -1,289

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie badań i podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym. Może to obejmować istotne spostrzeżenia stron trzecich, a także komentarze będące wynikiem zaangażowania wewnętrznego oraz informacje przekazane przez zespół ds. zarządzania inwestycjami BlackRock dotyczące kwestii związanych z ładem korporacyjnym. Zarządzający Funduszem dokonuje regularnych przeglądów portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorów inwestycyjnych. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-sty-2021
Nazwa Waga ( %)
ROYAL UNIBREW A/S 3,27
LONZA GROUP AG 3,21
RELX PLC 2,86
DSV PANALPINA A/S 2,79
AUTO TRADER GROUP PLC 2,40
Nazwa Waga ( %)
TELEPERFORMANCE 2,21
NOVO NORDISK A/S 2,17
VAT GROUP AG 2,07
STRAUMANN HOLDING AG 1,81
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1,79
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-sty-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 29-sty-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 29-sty-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 142,26 -0,03 -0,02 150,64 131,94 - LU0411704413 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 135,59 -0,03 -0,02 143,83 126,20 - LU0414665884 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura