Akcje

BSF European Absolute Return Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
From
31-gru-2019
To
31-gru-2020
From
31-gru-2020
To
31-gru-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2021

2,88 3,69 0,54 8,72 8,31
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-gru-2021

-0,37 -0,37 -0,39 -0,43 -0,56
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
8,31 5,79 4,78 3,23 3,57
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-gru-2021

-0,56 -0,46 -0,42 -0,16 0,11
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
8,31 0,31 5,62 8,31 18,40 26,30 37,36 56,99
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-gru-2021

-0,56 -0,05 -0,15 -0,56 -1,38 -2,10 -1,58 1,40

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-sty-2022 EUR 1 615,101
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2021 105
Waluta podstawowa Euro
Data wprowadzenia Funduszu 27-lut-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 27-lut-2009
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Equity Market Neutral EUR
Wskaźnik odniesienia 3-month EURIBOR (Industry Standard) Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,87%
ISIN LU0411704413
Notowania agencji Bloomberg BLEURAA
Koszty całkowite 1,50%
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B4Y52B3
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-gru-2021 0,03
3 letnia Beta na dzień 31-gru-2021 8,466
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-gru-2021 0,03
5 letnia Beta na dzień 31-gru-2021 -2,331

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie badań i podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym. Może to obejmować istotne spostrzeżenia stron trzecich, a także komentarze będące wynikiem zaangażowania wewnętrznego oraz informacje przekazane przez zespół ds. zarządzania inwestycjami BlackRock dotyczące kwestii związanych z ładem korporacyjnym. Zarządzający Funduszem dokonuje regularnych przeglądów portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorów inwestycyjnych. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

5 stars
Overall Morningstar Rating for BSF European Absolute Return Fund, Class A2, as of 31-gru-2021 rated against 187 Equity Market Neutral EUR Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2021
Nazwa Waga ( %)
ROYAL UNIBREW A/S 2,97
LONZA GROUP AG 2,97
DSV A/S 2,57
NOVO NORDISK A/S 2,25
RELX PLC 2,00
Nazwa Waga ( %)
SIKA AG 1,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1,78
STRAUMANN HOLDING AG 1,67
IMCD NV 1,67
VAT GROUP AG 1,63
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 149,46 0,01 0,01 157,29 137,89 - LU0411704413 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 141,98 0,00 0,00 149,48 131,40 - LU0414665884 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura