Akcje

BSF European Absolute Return Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
From
30-wrz-2019
To
30-wrz-2020
From
30-wrz-2020
To
30-wrz-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2021

-2,10 1,69 2,47 10,15 -0,65
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-wrz-2021

-0,35 -0,37 -0,37 -0,41 -0,55
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,65 3,89 2,23 2,54 2,72
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-wrz-2021

-0,55 -0,44 -0,41 -0,11 0,06
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
2,24 -1,74 1,76 -0,65 12,14 11,65 28,57 37,58
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-wrz-2021

-0,41 -0,05 -0,14 -0,55 -1,32 -2,04 -1,07 0,76

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-paź-2021 EUR 1 535,578
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2021 113
Waluta podstawowa Euro
Data wprowadzenia Funduszu 27-lut-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-gru-2009
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Equity Market Neutral EUR
Wskaźnik odniesienia LIBOR 3 Month Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,37%
ISIN LU0414665884
Notowania agencji Bloomberg BLEUAE2
Koszty całkowite 2,00%
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B595DP6
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-wrz-2021 0,03
3 letnia Beta na dzień 30-wrz-2021 26,889
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-wrz-2021 0,03
5 letnia Beta na dzień 30-wrz-2021 1,835

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie badań i podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym. Może to obejmować istotne spostrzeżenia stron trzecich, a także komentarze będące wynikiem zaangażowania wewnętrznego oraz informacje przekazane przez zespół ds. zarządzania inwestycjami BlackRock dotyczące kwestii związanych z ładem korporacyjnym. Zarządzający Funduszem dokonuje regularnych przeglądów portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorów inwestycyjnych. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BSF European Absolute Return Fund, Class E2, as of 30-wrz-2021 rated against 189 Equity Market Neutral EUR Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2021
Nazwa Waga ( %)
LONZA GROUP AG 4,26
DSV A/S 3,67
ROYAL UNIBREW A/S 3,62
RELX PLC 2,51
NOVO NORDISK A/S 2,43
Nazwa Waga ( %)
IMCD NV 2,39
VAT GROUP AG 2,33
STRAUMANN HOLDING AG 2,25
TELEPERFORMANCE 2,12
JD SPORTS FASHION PLC 1,99
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-wrz-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 30-wrz-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 30-wrz-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 145,48 0,85 0,59 146,27 131,40 - LU0414665884 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 152,97 0,89 0,59 153,74 137,89 - LU0411704413 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura