Akcje

BGF Asian Dragon Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-9,62 22,33 18,42 -1,66 1,25
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-wrz-2019

-12,40 16,84 22,68 1,45 -3,44

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-lis-2019 USD 2 416,034
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 66
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 02-sty-1997
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia ex-Japan Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,85%
ISIN LU0072462343
Notowania agencji Bloomberg MERDGAI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5301258
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Asian Dragon Fund, Class A2, as of 31-paź-2019 rated against 770 Asia ex-Japan Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 21-cze-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,54
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,93
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,34
TENCENT HOLDINGS LTD 4,40
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,71
Nazwa Waga ( %)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,55
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,40
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,23
BHARTI AIRTEL LTD 2,23
THAI BEVERAGE PCL 2,18
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 43,21 -0,64 -1,46 44,67 36,60 - LU0072462343 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 39,60 -0,59 -1,47 41,05 33,69 - LU0147401631 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 35,88 -0,56 -1,54 36,68 29,59 - LU0171270985 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,20 -0,19 -1,42 13,90 11,49 - LU1279613365 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 47,20 -0,69 -1,44 48,58 39,72 - LU0411709560 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 33,55 -0,66 -1,93 34,60 29,06 - LU0171270639 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 119,23 -1,74 -1,44 124,32 102,19 - LU1499592209 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 39,16 -0,60 -1,51 40,03 32,15 - LU0171269466 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura