Stałodochodowe

BGF US Government Mortgage Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
From
31-gru-2019
To
31-gru-2020
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2020

0,98 1,56 -0,80 6,41 5,07
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-gru-2020

1,59 2,47 1,01 6,68 4,03
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,38 4,00 2,16 2,48 5,12
Punkt odniesienia (%)

na dzień 28-lut-2021

1,66 4,28 2,64 2,94 6,48
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,62 -0,76 -0,38 3,38 12,50 11,30 27,70 490,36
Punkt odniesienia (%)

na dzień 28-lut-2021

-0,71 -0,75 -0,39 1,66 13,39 13,92 33,63 832,64

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 03-mar-2021 USD 162,227
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 29-sty-2021 357
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 02-sie-1985
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 02-sie-1985
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar USD Government Bond
Wskaźnik odniesienia FTSE Mortgage Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,01%
ISIN LU0096258446
Notowania agencji Bloomberg ME2LU LX
Koszty całkowite 0,75%
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5800562
Bloomberg Benchmark Ticker SBMT
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst na dzień 29-sty-2021 1,02%
Duracja modyfikowana na dzień 29-sty-2021 3,49
Efektywna duracja na dzień 29-sty-2021 2,82
Średnia ważona zapadalność na dzień 29-sty-2021 4,18
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 28-lut-2021 2,11
3 letnia Beta na dzień 28-lut-2021 0,882
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 28-lut-2021 2,13
5 letnia Beta na dzień 28-lut-2021 0,907
WAL to Worst na dzień 29-sty-2021 4,18

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i być włączone do systemu zarządzania ryzykiem Aladdin. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3
Overall Morningstar Rating for BGF US Government Mortgage Fund, Class A2, as of 28-lut-2021 rated against 180 USD Government Bond Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-sty-2021
Nazwa Waga ( %)
UMBS 30YR TBA(REG A) 26,46
GNMA2 30YR 24,94
FHLMC 30YR UMBS 18,87
UMBS 15YR TBA(REG B) 6,89
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,59
Nazwa Waga ( %)
FNMA 30YR 2.5% Investor 2020 2,23
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 2,21
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,89
GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION 1,42
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,14
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-sty-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-sty-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-sty-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-sty-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-sty-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-sty-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 20,90 0,03 0,14 20,99 19,54 - LU0096258446 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 18,95 0,04 0,21 19,03 17,79 - LU0147385842 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,71 0,00 0,00 17,46 15,44 - LU0277197322 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura