Stałodochodowe

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 28-maj-2020 USD 118,788
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 114
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 19-cze-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 23-lip-2009
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Wskaźnik odniesienia Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,00%
ISIN LU0425308169
Notowania agencji Bloomberg BGFIA2E
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B45H199
Bloomberg Benchmark Ticker BCLYILUSDH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 30-kwi-2020 6,13
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-kwi-2020 3,34
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-kwi-2020 4,13
5 letnia Beta na dzień 30-kwi-2020 0,984

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A2 Hedged, as of 30-kwi-2020 rated against 159 Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 4,30
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 3,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 3,08
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 2,95
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,73
Nazwa Waga ( %)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,71
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,59
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 2,42
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 2,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 2,07
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,66 0,01 0,07 14,01 12,74 - LU0425308169 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 15,53 0,02 0,13 15,74 14,43 - LU0425308086 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,94 0,01 0,08 13,32 12,09 - LU0452734238 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Literatura

Literatura