Multi-asset

BGF Global Allocation Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 23,0 8,7 4,2 -0,4 -1,1 22,7 20,4 16,8 -3,6 3,6
Beperkende benchmark 1 (%) 26,1 10,6 6,8 2,1 3,6 25,3 14,0 20,4 -2,3 6,7
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,11 6,34 11,46 8,71 8,72
Beperkende benchmark 1 (%) 7,86 9,31 12,20 10,59 10,76
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,75 2,75 9,91 4,14 6,11 20,25 71,99 130,56 200,11
Beperkende benchmark 1 (%) 2,27 2,27 9,26 4,61 7,86 30,62 77,81 173,74 282,96
  Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2023

22,65 20,44 16,82 -3,61 3,59
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2023

25,32 14,03 20,42 -2,28 6,69

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in HUF, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 22/feb/2024 USD 14.867.310.926
Introductiedatum 08/dec/2010
Introductie fonds 03/jan/1997
Valuta reeks HUF
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Multi-asset
Beperkende benchmark 1 36%S&P500 24%FTSEWorldexUS 24%5YrUSTreasury 16%CitiNonUS Wrld GovBond (HUF)
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,76%
ISIN LU0566074125
Kostenratio 1,50%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg HUF 5.000,00
Minimale vervolginleg HUF 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie USD Moderate Allocation
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGGAA2H
SEDOL B4MZRQ5

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/jan/2024 1.171
Bèta 3 jr. per 31/jan/2024 0,94
P/E Ratio 17,60
Gem. marktkapitalisatie per 31/jan/2024 USD 431.486 M
Effectieve duration per 31/jan/2024 1,67 jaar
Effectieve duration vastrentend per 31/jan/2024 5,67
Effectieve duration vastrentend en cash per 31/jan/2024 4,10

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 19/jan/2024 A
MSCI ESG % Dekking per 19/jan/2024 91,16
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 19/jan/2024 6,57
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 19/jan/2024 61,79
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 19/jan/2024 Mixed Asset USD Bal - Global
Fondsen in peergroup per 19/jan/2024 246
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 19/jan/2024 131,02
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 19/jan/2024 62,94
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 19/jan/2024, op basis van posities per 31/aug/2023. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/jan/2024 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/jan/2024 0,43%
MSCI – Kernwapens per 31/jan/2024 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/jan/2024 0,34%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/jan/2024 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/jan/2024 0,34%
MSCI – Tabak per 31/jan/2024 0,02%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/jan/2024 69,32%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/jan/2024 30,68%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,69% en voor oliezand 2,20%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
Het Global Allocation Investment Team is van mening dat het vermogen van een bedrijf om met wezenlijke uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om te gaan, iets kan zeggen over het vermogen van het bedrijf om op lange termijn te blijven groeien en waarde voor de aandeelhouders te genereren, en houdt daarom in het beleggingsproces rekening met ESG-prestatie-indicatoren. Het team analyseert ESG-data bij het onderzoek en de due diligence van mogelijke nieuwe beleggingen en bij de monitoring van bestaande beleggingen in de portefeuille. In het kader van de continue monitoring van de portefeuille bespreekt het team op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Global Allocation Fund, Class A2, per 31/jan/2024, in vergelijking met 1045 USD Moderate Allocation fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 30/jun/2017)

Posities

Posities

per 31/jan/2024
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 2,91
AMAZON COM INC 1,73
APPLE INC 1,56
ALPHABET INC CLASS C 1,29
BAE SYSTEMS PLC 0,99
Naam Weging (%)
ASML HOLDING NV 0,92
NVIDIA CORP 0,88
MASTERCARD INC CLASS A 0,83
JPMORGAN CHASE & CO 0,78
NESTLE SA 0,74
per 31/jan/2024
Naam Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 2,05
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,32
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,29
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,20
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,15
Naam Weging (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,09
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,98
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,97
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0,82
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,67
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/jan/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 HUF 26.691,32 305,28 1,16 22/feb/2024 26.741,22 22.788,93 LU0566074125
Class A10 Hedged ZAR 101,59 1,24 1,24 22/feb/2024 101,59 90,13 LU2637965943
Class A9 Hedged SGD 8,69 -0,03 -0,34 21/feb/2024 8,73 7,78 LU2354320645
Class A10 Hedged HKD 101,69 1,19 1,18 22/feb/2024 101,69 90,31 LU2637965430
KLASSE A4 HEDGED EUR 39,04 0,45 1,17 22/feb/2024 39,04 34,31 LU0240613025
KLASSE A2 HEDGED GBP 36,14 0,43 1,20 22/feb/2024 36,14 31,62 LU0236177068
Class A9 Hedged AUD 8,66 0,10 1,17 22/feb/2024 8,66 7,65 LU2354320728
KLASSE A2 EUR 68,86 0,80 1,18 22/feb/2024 68,86 60,85 LU0171283459
KLASSE A2 HEDGED EUR 42,48 0,49 1,17 22/feb/2024 42,48 37,34 LU0212925753
KLASSE D2 USD 84,15 1,00 1,20 22/feb/2024 84,15 72,78 LU0329592538
KLASSE X2 USD 98,30 1,17 1,20 22/feb/2024 98,30 84,25 LU0328507826
KLASSE D2 HEDGED EUR 48,00 0,55 1,16 22/feb/2024 48,00 42,09 LU0329591480
KLASSE A2 HEDGED CHF 13,55 0,15 1,12 22/feb/2024 13,55 11,99 LU0343169966
KLASSE A4 EUR 66,22 0,77 1,18 22/feb/2024 66,22 58,99 LU0408221512
Class A10 Hedged SGD 10,10 0,11 1,10 22/feb/2024 10,10 9,00 LU2637965513
KLASSE A2 HEDGED PLN 21,61 0,25 1,17 22/feb/2024 21,61 18,74 LU0480534592
Class X10 USD 10,98 0,13 1,20 22/feb/2024 10,98 9,96 LU2699150301
Class A10 Hedged EUR 10,13 0,12 1,20 22/feb/2024 10,13 9,02 LU2637965786
KLASSE A2 HEDGED AUD 20,63 0,24 1,18 22/feb/2024 20,63 18,11 LU0468326631
KLASSE X2 HEDGED AUD 25,99 0,30 1,17 22/feb/2024 25,99 22,67 LU0525289509
Class A10 Hedged CNH 100,29 1,17 1,18 22/feb/2024 100,29 89,78 LU2637965604
KLASSE D2 HEDGED CHF 14,78 0,17 1,16 22/feb/2024 14,78 13,04 LU0827880260
KLASSE X2 EUR 89,83 -0,18 -0,20 21/feb/2024 90,63 79,18 LU0984173384
KLASSE D4 EUR 66,91 0,78 1,18 22/feb/2024 66,91 59,47 LU0827880005
KLASSE D2 HEDGED PLN 23,55 0,28 1,20 22/feb/2024 23,55 20,28 LU0827880427
KLASSE D2 HEDGED SGD 18,40 0,22 1,21 22/feb/2024 18,40 16,12 LU0827880690
KLASSE D2 HEDGED GBP 39,34 0,47 1,21 22/feb/2024 39,34 34,34 LU0827880344
KLASSE I2 HEDGED EUR 47,84 0,56 1,18 22/feb/2024 47,84 41,91 LU0368231949
KLASSE D4 HEDGED EUR 38,95 -0,14 -0,36 21/feb/2024 39,13 34,56 LU0827880773
KLASSE D2 HEDGED AUD 22,47 0,26 1,17 22/feb/2024 22,47 19,68 LU0827880187
KLASSE I2 HEDGED SGD 18,41 0,21 1,15 22/feb/2024 18,41 16,15 LU0810842038
KLASSE D2 EUR 77,80 0,90 1,17 22/feb/2024 77,80 68,32 LU0523293024
KLASSE D4 GBP 57,30 0,65 1,15 22/feb/2024 57,30 51,92 LU1852330908
KLASSE I2 USD 83,70 -0,28 -0,33 21/feb/2024 84,07 73,11 LU0368249560
Class A9 USD 9,07 0,11 1,23 22/feb/2024 9,07 7,97 LU2354320561
KLASSE A4 USD 71,62 0,85 1,20 22/feb/2024 71,62 62,53 LU0724617625
KLASSE A2 HEDGED CNH 169,00 1,98 1,19 22/feb/2024 169,00 148,90 LU1062906877
KLASSE A2 HEDGED HKD 17,36 0,20 1,17 22/feb/2024 17,36 15,19 LU0788109477
KLASSE A2 USD 74,48 0,88 1,20 22/feb/2024 74,48 64,87 LU0072462426
KLASSE X2 HEDGED EUR 14,35 0,17 1,20 22/feb/2024 14,35 12,54 LU0260352280
Class A10 Hedged AUD 10,07 0,12 1,21 22/feb/2024 10,07 8,99 LU2637965869
KLASSE X2 HEDGED JPY 1.384,00 16,00 1,17 22/feb/2024 1.384,00 1.224,00 LU1445720094
KLASSE A2 HEDGED SGD 16,80 0,20 1,20 22/feb/2024 16,80 14,76 LU0308772762
KLASSE I2 EUR 78,31 0,91 1,18 22/feb/2024 78,31 68,65 LU1653088838
Class X4 USD 16,06 0,19 1,20 22/feb/2024 16,06 13,94 LU0953392981
Class A10 USD 10,21 0,12 1,19 22/feb/2024 10,21 9,05 LU2637965356

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging HUF 3.000.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
2.153.100 HUF
-28,2%
1.641.540 HUF
-11,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
2.564.170 HUF
-14,5%
2.753.480 HUF
-1,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
3.085.370 HUF
2,8%
4.463.530 HUF
8,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
3.752.260 HUF
25,1%
5.329.430 HUF
12,2%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten