Multi-asset

BGF Global Allocation Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 17,5 4,7 0,2 5,0 14,1 -8,8 16,3 18,0 6,3 -17,2
Beperkende benchmark 1 (%) 13,7 4,2 -0,8 6,1 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1 -15,6
Vergelijkende benchmark 2 (%) 24,7 4,8 -1,4 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0 -17,5
Vergelijkende benchmark 3 (%) -4,0 -0,5 -3,6 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0 -18,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-3,70 4,76 2,93 4,62 5,16
Beperkende benchmark 1 (%) 1,69 6,34 5,04 5,67 5,94
Vergelijkende benchmark 2 (%) 3,36 13,47 8,15 8,85 -
Vergelijkende benchmark 3 (%) -3,51 -5,53 -1,90 -0,66 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,78 0,59 -0,72 5,98 -3,70 14,98 15,56 57,02 70,56
Beperkende benchmark 1 (%) 7,11 1,33 1,76 11,09 1,69 20,23 27,87 73,62 84,41
Vergelijkende benchmark 2 (%) 9,58 1,72 2,24 13,00 3,36 46,11 47,94 133,52 -
Vergelijkende benchmark 3 (%) 3,93 0,41 0,72 8,47 -3,51 -15,69 -9,14 -6,44 -
  Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2023

-0,96 -5,64 38,38 -1,96 -9,03
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2023

2,92 -3,16 30,86 3,13 -6,18
Vergelijkende benchmark 2 (%)

per 31/mrt/2023

3,19 - 55,70 9,66 -6,74
Vergelijkende benchmark 3 (%)

per 31/mrt/2023

-1,57 - 1,82 -7,74 -9,55

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in AUD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 02/jun/2023 USD 14.654.251.816
Introductiedatum 20/sep/2012
Introductie fonds 03/jan/1997
Valuta reeks AUD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Multi-asset
Beperkende benchmark 1 S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Vergelijkende benchmark 2 FTSE World Index
Vergelijkende benchmark 3 FTSE World Government Bond Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,03%
Kostenratio 0,75%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg AUD 100.000,00
Minimale vervolginleg AUD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Other Allocation
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGGAD2A
ISIN LU0827880187
SEDOL B86LPJ6

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/apr/2023 1.032
Bèta 3 jr. per 30/apr/2023 0,95
P/E-ratio per 28/apr/2023 18,83
Gem. marktkapitalisatie per 28/apr/2023 USD 374.163 M
Effectieve duration per 28/apr/2023 2,19 jaar
Effectieve duration vastrentend per 28/apr/2023 5,42
Effectieve duration vastrentend en cash per 28/apr/2023 4,75

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 19/mei/2023 A
MSCI ESG % Dekking per 19/mei/2023 85,92
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 19/mei/2023 6,51
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 19/mei/2023 58,33
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 19/mei/2023 Mixed Asset USD Bal - Global
Fondsen in peergroup per 19/mei/2023 204
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 19/mei/2023 160,53
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 19/mei/2023 58,37
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 19/mei/2023, op basis van posities per 31/dec/2022. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 28/apr/2023 0,01%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 28/apr/2023 0,44%
MSCI – Kernwapens per 28/apr/2023 0,01%
MSCI – Ketelkool per 28/apr/2023 0,01%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 28/apr/2023 0,29%
MSCI – Tabak per 28/apr/2023 0,07%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 28/apr/2023 63,26%
Percentage niet-gedekt Fonds per 28/apr/2023 36,79%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,34% en voor oliezand 1,52%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) wordt opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar ze beschrijft hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


Het Global Allocation Investment Team is van mening dat het vermogen van een bedrijf om belangrijke kwesties op het vlak van milieu, maatschappij en governance ('ESG') te beheren essentieel kan zijn voor het vermogen van het bedrijf om groei te handhaven en waarde te genereren voor aandeelhouders op lange termijn, en daarom worden ESG-prestatie-indicatoren beschouwd als onderdeel van ons beleggingsproces. Voor langetermijnbeleggers zoals Global Allocation is en blijft de integratie van ESG-informatie in zijn onderzoeks- en beleggingsbeslissingen zeer belangrijk voor ons fundamentele beleggingsproces en ons doel om risicogewogen rendementen te maximaliseren.


Het team analyseert ESG-gegevens bij het uitvoeren van onderzoek en due diligence naar nieuwe beleggingen en bij het monitoren van bestaande beleggingen in de portefeuille. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 28/apr/2023
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 2,67
APPLE INC 1,77
ALPHABET INC CLASS C 1,50
AMAZON COM INC 1,05
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,93
Naam Weging (%)
NESTLE SA 0,80
MASTERCARD INC CLASS A 0,79
MARSH & MCLENNAN INC 0,75
LVMH 0,73
BAE SYSTEMS PLC 0,71
per 28/apr/2023
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 3.875 03/31/2025 7,03
UMBS 30YR TBA(REG A) 6,08
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 2,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,53
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,41
Naam Weging (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 1,27
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,24
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,22
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,89
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 0,87
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE D2 HEDGED AUD Niet uitkerend 20,69 0,21 1,03 02/jun/2023 21,28 18,54 LU0827880187 -
Class X4 USD Eens per jaar 14,89 0,14 0,95 02/jun/2023 15,13 13,09 LU0953392981 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 36,63 0,36 0,99 02/jun/2023 38,44 33,21 LU0240613025 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 39,42 0,39 1,00 02/jun/2023 41,36 35,74 LU0212925753 -
KLASSE X2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.306,00 13,00 1,01 02/jun/2023 1.367,00 1.189,00 LU1445720094 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 63,32 0,55 0,88 02/jun/2023 67,61 60,59 LU0171283459 -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 53,47 0,49 0,92 02/jun/2023 56,54 51,60 LU1852330908 -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 61,56 0,53 0,87 02/jun/2023 65,74 58,91 LU0408221512 -
Class A9 USD Eens per kwartaal 8,47 0,08 0,95 02/jun/2023 8,81 7,62 LU2354320561 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 12,77 0,12 0,95 02/jun/2023 13,50 11,68 LU0343169966 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 88,68 0,85 0,97 02/jun/2023 89,28 77,92 LU0328507826 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 15,56 0,15 0,97 02/jun/2023 15,97 13,94 LU0308772762 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 19,72 0,19 0,97 02/jun/2023 19,87 17,27 LU0480534592 -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 19,10 0,19 1,00 02/jun/2023 19,79 17,20 LU0468326631 -
KLASSE A2 HUF Niet uitkerend 23.469,36 207,60 0,89 02/jun/2023 27.678,23 22.788,93 LU0566074125 -
Class A9 Hedged AUD Eens per kwartaal 8,20 0,08 0,99 02/jun/2023 8,72 7,48 LU2354320728 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 13,85 0,14 1,02 02/jun/2023 14,53 12,61 LU0827880260 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 71,15 0,62 0,88 02/jun/2023 75,52 67,87 LU0523293024 -
Class A9 Hedged SGD Eens per kwartaal 8,33 0,08 0,97 02/jun/2023 8,78 7,56 LU2354320645 -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 62,32 0,54 0,87 02/jun/2023 66,67 59,45 LU0827880005 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 16,95 0,17 1,01 02/jun/2023 17,27 15,11 LU0827880690 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,15 0,13 1,00 02/jun/2023 13,56 11,79 LU0260352280 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 35,95 0,36 1,01 02/jun/2023 36,95 32,14 LU0827880344 -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 66,15 0,64 0,98 02/jun/2023 67,03 58,75 LU0724617625 -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 82,54 0,72 0,88 02/jun/2023 86,95 78,22 LU0984173384 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 76,83 0,74 0,97 02/jun/2023 77,54 67,82 LU0368249560 -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 37,05 0,36 0,98 02/jun/2023 38,90 33,44 LU0827880773 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 21,38 0,21 0,99 02/jun/2023 21,48 18,63 LU0827880427 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 44,08 0,43 0,99 02/jun/2023 45,82 39,72 LU0368231949 -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 157,46 1,54 0,99 02/jun/2023 163,17 142,57 LU1062906877 -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 71,51 0,62 0,87 02/jun/2023 75,77 68,15 LU1653088838 -
KLASSE I2 HEDGED SGD Niet uitkerend 17,00 0,17 1,01 02/jun/2023 17,30 15,16 LU0810842038 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 15,96 0,16 1,01 02/jun/2023 16,39 14,30 LU0788109477 -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 23,77 0,24 1,02 02/jun/2023 24,23 21,18 LU0525289509 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 68,03 0,65 0,96 02/jun/2023 68,94 60,43 LU0072462426 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 44,30 0,44 1,00 02/jun/2023 46,14 39,98 LU0329591480 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 76,45 0,74 0,98 02/jun/2023 77,21 67,58 LU0329592538 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 33,20 0,32 0,97 02/jun/2023 34,38 29,83 LU0236177068 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging AUD 15.000,00
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.350 AUD
-37,7%
6.780 AUD
-14,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.420 AUD
-23,8%
12.120 AUD
-4,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.950 AUD
-0,4%
17.860 AUD
3,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
19.720 AUD
31,5%
22.770 AUD
8,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten