Aandelen

BGF Continental European Flexible Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 26/nov/2021 EUR 9.148,67
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 29/okt/2021 54
Basisvaluta Euro
Introductiedatum Fonds 24/nov/1986
Introductiedatum aandelenklasse 07/apr/2021
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
Index FTSE World Europe ex UK Index
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,91%
ISIN LU2319959941
Bloomberg-code CEFFE_AG
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BNDL9T2
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 05/nov/2021 AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 05/nov/2021 8,20
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per - -
MSCI ESG % Dekking per 05/nov/2021 95,22
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 05/nov/2021 72,39
Fondsen in peergroup per - -
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/nov/2021, op basis van posities vanaf 31/mei/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Kernwapens per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 29/okt/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/okt/2021 97,62%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/okt/2021 2,35%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 29/okt/2021
Naam Weging (%)
ASML HOLDING NV 7,40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,71
LONZA GROUP AG 5,65
DSV A/S 5,30
NOVO NORDISK A/S 4,33
Naam Weging (%)
SIKA AG 4,17
TELEPERFORMANCE 3,61
PANDORA A/S 3,33
STRAUMANN HOLDING AG 3,26
BE SEMICONDUCTOR IND. 2,82
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class SR2 EUR - 11,75 -0,16 -1,34 12,36 10,00 - LU2319959941 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 44,41 -0,61 -1,35 46,73 34,18 - LU1202926504 - -
KLASSE I4 GBP Eens per jaar 25,32 -0,22 -0,86 26,46 20,43 - LU1330249563 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 10,01 -0,14 -1,38 10,15 10,00 - LU2404648292 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 42,66 -0,58 -1,34 44,85 32,69 - LU0827876409 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Niet uitkerend 24,57 -0,33 -1,33 25,82 18,69 - LU1207311066 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 67,40 -0,91 -1,33 70,82 51,39 - LU0827876151 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 44,80 -0,62 -1,37 47,10 34,33 - LU0827876235 - -
Class SR4 Hedged USD Eens per jaar 11,82 -0,16 -1,34 12,42 10,00 - LU2319960444 - -
KLASSE I2 USD - 38,26 -0,26 -0,67 41,20 32,35 - LU2315844121 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 50,42 -0,35 -0,69 54,41 41,27 - LU0769137737 - -
Class SR4 GBP Eens per jaar 9,94 -0,09 -0,90 10,39 8,66 - LU2319960287 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 33,88 -0,47 -1,37 35,65 26,01 - LU0888974473 - -
Class SR4 EUR Eens per jaar 11,74 -0,16 -1,34 12,35 10,00 - LU2319960014 - -
Class SR2 USD - 13,26 -0,10 -0,75 14,29 11,89 - LU2319960105 - -
Class SR2 Hedged USD - 11,82 -0,16 -1,34 12,42 10,00 - LU2319960360 - -
KLASSE I4 HEDGED USD Eens per jaar 25,05 -0,34 -1,34 26,32 19,06 - LU1505938164 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 55,58 -0,38 -0,68 59,88 45,16 - LU1984140423 - -
KLASSE D4 HEDGED USD Eens per jaar 71,95 -0,97 -1,33 75,60 54,86 - LU0669554353 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 37,60 -0,34 -0,90 39,29 30,40 - LU0827876318 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 36,70 -0,33 -0,89 38,35 29,83 - LU0071969892 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 44,65 -0,62 -1,37 46,99 34,60 - LU0224105477 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 24,18 -0,32 -1,31 25,41 18,56 - LU1196525536 - -
KLASSE I4 EUR Eens per jaar 29,90 -0,42 -1,39 31,46 22,96 - LU1505937943 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 49,21 -0,68 -1,36 51,79 37,87 - LU0406496546 - -
Class X4 GBP Eens per jaar 37,95 -0,34 -0,89 39,65 30,64 - LU0462858084 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 54,53 -0,76 -1,37 57,37 41,58 - LU0224106442 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 43,65 -0,60 -1,36 45,94 33,83 - LU0628613803 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Eens per jaar 41,59 -0,57 -1,35 43,73 32,09 - LU0534241806 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Documenten

Documenten