Aandelen

BGF European Equity Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Beleggers in dit fonds dienen zich er rekenschap van te geven dat vermogensgroei geen prioriteit heeft dat waarden kunnen schommelen en dat het inkomstenniveau van tijd tot tijd kan variëren en niet wordt gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 07/aug/2020 EUR 1.600,14
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 03/dec/2010
Introductiedatum aandelenklasse 26/feb/2020
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI Europe Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,83%
ISIN LU2114397693
Bloomberg-code BGEEIAH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BKV0RQ3
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 09/jul/2020 84,11
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 09/jul/2020 Equity Europe Income
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 09/jul/2020, op basis van posities vanaf 31/jan/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Posities

Posities

per 31/jul/2020
Naam Weging (%)
IBERDROLA SA 4,37
TELE2 AB 4,11
ENEL SPA 4,08
NESTLE SA 4,03
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,96
Naam Weging (%)
LONZA GROUP AG 3,91
SANOFI SA 3,85
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,52
NOVO NORDISK A/S 3,48
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,19
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A8 HEDGED USD Uitkering maandelijks 8,92 0,07 0,79 10,00 6,82 - LU2114397693 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Uitkering maandelijks (vast) 10,98 0,08 0,73 13,16 8,38 - LU1019632923 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 170,24 1,33 0,79 203,94 129,97 - LU1051770623 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,05 0,08 0,80 12,45 7,76 - LU1019636163 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks (vast) 12,43 0,09 0,73 15,12 9,53 - LU1051771274 - -
KLASSE A6 EUR Uitkering maandelijks (vast) 9,81 0,07 0,72 11,81 7,53 - LU1051768569 - -
KLASSE D4G EUR Eens per jaar 13,19 0,10 0,76 15,44 9,89 - LU0875160912 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 21,09 0,16 0,76 24,68 15,80 - LU0579997130 - -
KLASSE A5G EUR Eens per kwartaal 13,14 0,10 0,77 15,73 10,07 - LU0561744862 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,21 0,06 0,74 10,08 6,36 - LU1220229436 - -
Class X5G EUR - 13,80 0,11 0,80 16,39 10,50 - LU1834329150 - -
KLASSE D4G GBP - 11,91 0,12 1,02 12,94 9,03 - LU2091194550 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 86,58 0,67 0,78 105,60 67,07 - LU1241525267 - -
KLASSE A4G EUR Eens per jaar 14,15 0,11 0,78 16,62 10,63 - LU0619515397 - -
KLASSE A2 USD - 23,27 0,00 0,00 25,05 16,15 - LU2091194634 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks (vast) 10,67 0,08 0,76 12,92 8,19 - LU1019634622 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 24,82 0,00 0,00 26,63 17,18 - LU1984140779 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 13,83 0,10 0,73 16,11 10,33 - LU0563471787 - -
KLASSE A5G HEDGED USD Eens per kwartaal 19,58 0,15 0,77 23,36 14,94 - LU1003076772 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,15 0,06 0,74 10,06 6,31 - LU1220229196 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 12,00 0,10 0,84 13,99 8,95 - LU1185942585 - -
KLASSE D6 HEDGED USD Uitkering maandelijks (vast) 9,19 0,07 0,77 10,97 7,00 - LU1200839964 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Eens per kwartaal 11,83 0,09 0,77 14,27 9,04 - LU0949170855 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 19,77 0,14 0,71 23,22 14,86 - LU0562822386 - -
KLASSE I4G EUR Eens per jaar 13,27 0,10 0,76 15,51 9,93 - LU0883524240 - -
KLASSE D5G EUR Eens per kwartaal 12,88 0,09 0,70 15,38 9,85 - LU0871639463 - -
KLASSE I2 USD - 12,83 0,00 0,00 13,74 8,87 - LU2091194477 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 10,90 0,08 0,74 12,74 8,16 - LU1222728690 - -
KLASSE I4G GBP - 11,98 0,12 1,01 13,00 9,07 - LU2091194394 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 13,54 0,11 0,82 15,84 10,13 - LU1153584641 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Documenten

Documenten