Aandelen

BGF Future of Transport Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Beleggingen in transporteffecten zijn onderhevig aan milieuproblematiek, heffingen, overheidsregels en schommelingen in prijs en aanbod.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

- - - -3,37 17,10
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
17,10 - - - 2,79
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
10,78 4,07 13,99 17,10 - - - 5,87

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SEK en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 21/okt/2020 USD 345,84
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/sep/2020 41
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 04/sep/2018
Introductiedatum aandelenklasse 04/sep/2018
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Flex-Cap Equity
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,80%
ISIN LU1861215892
Bloomberg-code BGFOA2S
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BG094L7
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg SEK 5.000,00
Minimale vervolginleg SEK 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

P/E-ratio per 30/sep/2020 26,72
P/B-ratio per 30/sep/2020 2,82
Gem. marktkapitalisatie per 30/sep/2020 USD 62.729 M

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/okt/2020 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/okt/2020 6,59
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/okt/2020 73,08
MSCI ESG % Dekking per 01/okt/2020 97,48
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/okt/2020 Equity Sector Consumer Discretionary
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) per 01/okt/2020 118,51
Fondsen in peergroup per 01/okt/2020 130
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/okt/2020, op basis van posities vanaf 30/apr/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/sep/2020 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/sep/2020 3,12%
MSCI – Kernwapens per 30/sep/2020 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/sep/2020 0,00%
MSCI – Civiele vuurwapens per 30/sep/2020 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/sep/2020 0,00%
MSCI – Tabak per 30/sep/2020 0,00%
MSCI Betrokkenheid van bedrijfsleven % Dekking per 30/sep/2020 96,09%
De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Posities

Posities

per 30/sep/2020
Naam Weging (%)
APTIV PLC 4,25
LG CHEM LTD 4,10
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 4,10
INFINEON TECHNOLOGIES AG 4,09
XILINX INC 4,09
Naam Weging (%)
SAMSUNG SDI CO LTD 4,05
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,05
ANSYS INC 3,17
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 3,15
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 3,13
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 SEK Niet uitkerend 100,55 -0,11 -0,11 101,75 61,79 - LU1861215892 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 11,51 0,04 0,35 11,55 6,00 - LU1861214812 - -
KLASSE Z2 USD - 11,80 0,04 0,34 11,83 6,10 - LU1861215207 - -
KLASSE I2 USD - 11,78 0,05 0,43 11,81 6,09 - LU1861215033 - -
KLASSE X2 USD - 11,95 0,04 0,34 11,99 6,16 - LU1861215116 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,08 0,04 0,36 11,12 5,80 - LU1861215629 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 11,72 0,05 0,43 11,75 6,07 - LU1861214903 - -
KLASSE I2 EUR - 9,93 0,00 0,00 10,00 5,65 - LU1917164698 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 9,88 0,00 0,00 9,95 5,63 - LU1917164268 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 10,67 0,04 0,38 10,71 5,64 - LU1861215546 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 12,89 0,05 0,39 12,93 6,75 - LU1917164771 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 11,14 0,04 0,36 11,18 5,84 - LU1861219969 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,78 0,04 0,37 10,82 5,69 - LU1861215389 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,97 0,04 0,37 11,01 5,76 - LU1861215462 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Hannah Johnson
Hannah Johnson
Charles Lilford
Charles Lilford

Documenten

Documenten