Skip to content

Multi-asset

BGF Global Conservative Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten kunnen worden beïnvloed door factoren zoals veranderende rentevoeten, kredietrisico en potentiële of feitelijke downgrades van een kredietrating. Vastrentende effecten die niet van beleggingskwaliteit zijn, kunnen hier gevoeliger voor zijn. Daarnaast kunnen door activa en door hypotheken gedekte effecten met heel wat uitstaande leningen gepaard gaan, en geven mogelijk niet de volledige waarde van de onderliggende activa weer. De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt beïnvloed door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten, door de politieke en economische toestand, de bedrijfswinsten en belangrijke gebeurtenissen op bedrijfsvlak. Financiële derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn. De invloed van het fonds is groter wanneer op een uitvoerige of complexe manier gebruik wordt gemaakt van financiële derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/sep/2019

- - - - 3,70
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,52 - - - 3,68
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,95 0,97 1,16 6,52 - - - 4,50

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 10/dec/2019 EUR 339,75
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 12/sep/2018
Introductiedatum aandelenklasse 12/sep/2018
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie EUR Cautious Allocation - Global
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,79%
ISIN LU1845137147
Bloomberg-code BGFCID2
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BG1TRH3
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 9,46
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP RegS 4.375 05/15/2026 0,34
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 2.875 09/23/2023 0,34
BANKIA SA RegS 6.375 12/31/2049 0,33
THYSSENKRUPP AG MTN RegS 2.875 02/22/2024 0,32
Naam Weging (%)
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.125 07/16/2022 0,32
ROSSINI SARL RegS 6.75 10/30/2025 0,30
UNICREDIT SPA RegS 7.5 12/31/2049 0,29
PROGRESSIVE CORPORATION (THE) 5.375 12/31/2049 0,29
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.875 09/12/2023 0,29
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 EUR - 10,45 0,00 0,00 10,46 9,65 - LU1845137147 - -
Class A9 EUR EUR - 10,03 0,00 0,00 10,06 9,59 - LU1883300615 - -
Class D9 EUR EUR - 10,07 0,00 0,00 10,08 9,59 - LU1883300888 - -
Class I9 EUR EUR - 10,08 0,00 0,00 10,09 9,59 - LU1883300961 - -
KLASSE X2 EUR - 10,54 0,00 0,00 10,55 9,67 - LU1858900407 - -
KLASSE D4 EUR - 10,05 0,00 0,00 10,33 9,65 - LU1845137220 - -
KLASSE A4 EUR - 9,98 0,00 0,00 10,28 9,64 - LU1845137063 - -
KLASSE I2 EUR - 10,49 0,00 0,00 10,49 9,66 - LU1857917774 - -
KLASSE A2 EUR - 10,36 0,00 0,00 10,37 9,63 - LU1845136925 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Documenten

Documenten