Obligaties

BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 25/mrt/2019 USD 24,70
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 09/jul/2018
Introductiedatum aandelenklasse 09/jul/2018
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond
Index JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,02%
ISIN LU1817795518
Bloomberg-code BGBLBD2
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BG0X141
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 28/feb/2019
Naam Weging (%)
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 4,06
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 4,05
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 6.875 01/11/2048 3,12
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 6.3 06/22/2048 2,60
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 9.75 11/01/2028 2,53
Naam Weging (%)
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,34
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,31
HUNGARY (REPUBLIC OF) 7.5 11/12/2020 2,29
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 2,25
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 2,20
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 9,80 0,02 0,20 10,02 9,22 - LU1817795518 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,53 0,02 0,21 10,00 9,15 - LU1817795781 - -
KLASSE I2 USD - 10,27 0,02 0,20 10,31 9,66 - LU1864664898 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,56 0,02 0,21 10,00 9,10 - LU1817795948 - -
KLASSE I2 EUR - 9,08 -0,01 -0,11 9,09 8,41 - LU1864664971 - -
KLASSE X2 USD - 9,87 0,03 0,30 10,02 9,25 - LU1817795609 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,58 0,02 0,21 10,00 9,11 - LU1817795864 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 9,75 0,02 0,21 10,00 9,27 - LU1860488060 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,09 0,02 0,20 10,13 9,59 - LU1864665192 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Documenten

Documenten