Skip to content

Obligaties

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 04/dec/2019 EUR 149.714.904
Net Assets of Fund per 04/dec/2019 USD 425.251.297,72
Basisvaluta USD
Valuta reeks EUR
Introductiedatum Fonds 04/mei/2018
Introductiedatum aandelenklasse 04/mei/2018
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Index JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,03%
ISIN IE00BD9H4C29
Bloomberg-code BIEFEHA
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BD9H4C2
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 500.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,71
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,71
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,61
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,58
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,55
Naam Weging (%)
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,54
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,51
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,51
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,48
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,46
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flex Hedged Acc EUR - 10,78 0,02 0,19 11,03 9,74 10,78 IE00BD9H4C29 10,84 -
Inst Hedged Acc EUR - 9,92 0,02 0,19 10,16 9,90 - IE00BJ9MTQ85 - -
Inst Acc USD - 11,16 0,02 0,21 11,34 9,80 11,15 IE00BZ1NTF08 11,21 -
Class D Acc USD - 11,29 0,02 0,21 11,48 9,91 11,29 IE00BF2N5T53 11,35 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,98 0,02 0,20 10,00 9,93 9,98 IE00BKFVZB33 10,03 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

John Hutson
John Hutson

Documenten

Documenten