Skip to content

Aandelen

BGF Emerging Markets Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt, verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fondsen belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in.    

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CZK en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 10/dec/2019 USD 1.052,04
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 30/nov/1993
Introductiedatum aandelenklasse 28/mrt/2018
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Equity
Index MSCI Emerging Markets Index - CZK Net
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,86%
ISIN LU1791183517
Bloomberg-code BGEMCA2
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BFZRPJ4
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CZK 5.000,00
Minimale vervolginleg CZK 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,73
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,43
TENCENT HOLDINGS LTD 3,33
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,48
Naam Weging (%)
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,32
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,26
SBERBANK ROSSII PAO 2,25
BANK OF CHINA LTD 2,08
SJM HOLDINGS LTD 2,04
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 876,84 -3,15 -0,36 894,13 720,88 - LU1791183517 - -
KLASSE I5 USD - 11,33 0,01 0,09 11,52 9,51 - LU1866970491 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 15,22 -0,04 -0,26 15,50 12,53 - LU0462857433 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 13,18 -0,05 -0,38 13,45 10,60 - LU1559747883 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 13,73 -0,05 -0,36 14,01 10,96 - LU0562137082 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 38,06 -0,11 -0,29 38,82 31,87 - LU0047713382 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 38,08 -0,14 -0,37 38,87 30,69 - LU0252967376 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 42,19 -0,13 -0,31 43,00 35,07 - LU0252970164 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 34,35 -0,13 -0,38 35,09 27,88 - LU0171275786 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Head of Asian Equities for the Fundamental Equity

   

Documenten

Documenten