Obligaties

BGF Global High Yield Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 26/mrt/2019 USD 1.268,27
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 16/mei/2003
Introductiedatum aandelenklasse 30/sep/2010
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global High Yield Bond
Index ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,61%
ISIN LU0369584726
Bloomberg-code BGGHUI2
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B39TZX6
Bloomberg-indexcode ML_GHYUSDH
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 17/okt/2018)

Posities

Posities

per 28/feb/2019
Naam Weging (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,37
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,16
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,64
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,52
Naam Weging (%)
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,52
GMAC CAPITAL TRUST I 8.46875 02/15/2040 0,48
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 0,46
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,45
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 26,69 -0,01 -0,04 26,74 25,07 - LU0369584726 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 6,72 -0,01 -0,15 7,02 6,42 - LU0871640040 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,77 -0,01 -0,10 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 16,53 -0,01 -0,06 16,69 15,68 - LU0093504206 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 13,06 -0,01 -0,08 13,19 12,39 - LU0797429023 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 26,52 -0,02 -0,08 26,57 24,93 - LU0297941899 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 8,94 -0,01 -0,11 9,36 8,56 - LU1072327023 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 5,19 0,00 0,00 5,47 4,98 - LU0118259661 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 18,87 -0,01 -0,05 18,91 17,83 - LU0372548783 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 13,83 -0,01 -0,07 13,86 13,05 - LU0849758007 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 51,94 -0,03 -0,06 54,48 49,70 - LU0784402520 - -
Class X8 Hedged AUD Uitkering maandelijks 9,59 0,00 0,00 9,87 9,13 - LU1258857488 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 17,50 -0,01 -0,06 17,55 16,57 - LU0368267034 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 7,91 -0,01 -0,13 8,09 7,52 - LU0827882126 - -
KLASSE A5 EUR Eens per kwartaal 10,70 0,01 0,09 10,82 9,84 - LU1125545993 - -
KLASSE D3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 5,18 0,00 0,00 5,45 4,95 - LU0827882472 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 103,54 -0,06 -0,06 103,76 98,71 - LU1919856135 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 10,25 0,00 0,00 10,48 9,74 - LU0764819032 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 19,82 -0,01 -0,05 19,86 18,73 - LU0147394752 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 7,81 0,00 0,00 7,99 7,43 - LU0171284770 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,12 0,00 0,00 10,14 9,57 - LU1791806000 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 6,88 0,00 0,00 7,15 6,56 - LU0764618640 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Niet uitkerend 12,02 -0,01 -0,08 12,04 11,32 - LU1153585705 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Uitkering maandelijks 89,19 -0,03 -0,03 92,59 84,88 - LU1023055319 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 5,15 0,00 0,00 5,42 4,93 - LU0172401704 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 24,97 -0,01 -0,04 25,02 23,51 - LU0171284937 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 17,95 -0,01 -0,06 17,99 16,99 - LU0567554463 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 7,87 0,00 0,00 8,05 7,48 - LU0172401969 - -
Class X4 Hedged EUR Eens per jaar 9,12 -0,01 -0,11 9,63 8,62 - LU0984200880 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 10,45 0,00 0,00 10,47 9,80 - LU0580566189 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Documenten

Documenten