Belangrijke vragen vóór u gaat beleggen

Hoe kunt u de juiste keuze maken uit het grote aantal beleggingen waaruit u kunt kiezen? De volgende vragen kunnen u helpen hier meer zicht op te krijgen:

Wat is mijn beleggingsdoel?

De reden waarom u belegt is van grote invloed op het soort fonds dat u het beste kunt kiezen. Het maakt veel verschil of u belegt omdat u nu of in de toekomst behoefte heeft aan extra inkomsten, bijvoorbeeld voor de studie van uw kinderen, of om zoveel mogelijk vermogen op te bouwen voor later, bijvoorbeeld als aanvullend pensioen, of om een droom waar te kunnen maken. Er zijn ook beleggers die streven naar een combinatie van inkomsten en vermogensgroei. Het fondsaanbod van BlackRock komt aan al deze behoeften tegemoet.

 


Wat is mijn houding ten opzichte van risico en potentieel rendement?

Beleggen betekent altijd een afweging maken tussen risico en rendement. Hoe meer risico u bereid bent te nemen, des te groter is doorgaans de potentiële vermogensgroei, maar daar staat tegenover dat u ook meer verlies kunt lijden. Wanneer u bijvoorbeeld de pensioenleeftijd nadert, wilt u misschien het risico verlagen, zodat uw uiteindelijke pensioen minder gevaar loopt. Toch kan het de moeite waard zijn om erover na te denken welke invloed de gestegen levensverwachting op uw pensioen kan hebben. Om ook op hogere leeftijd van een goed pensioen te kunnen genieten, kunt u overwegen om een deel van uw portefeuille te blijven beleggen in risicovollere beleggingen. Bent u nog jonger en heeft u uw geld voorlopig nog niet nodig, dan kiest u mogelijk voor een hoger risico, terwijl u weet dat u uw strategie in de toekomst kunt aanpassen.

 


 Hoe lang wil ik beleggen?

Wat uw beleggingsdoel ook is, het is van belang erbij stil te staan hoe lang u dient te beleggen om dit doel te realiseren. Deze ‘beleggingshorizon’ kan afhankelijk van uw beleggingsdoel korter of langer zijn. In het algemeen geldt: hoe langer u belegt, des te beter uw mogelijkheden om ook wanneer de markt tijdelijk instabiel is, over de langere termijn een stabiel rendement te behalen. In het fondsenaanbod van BlackRock zijn voor iedere beleggingshorizon fondsen te vinden die hierbij aansluiten.

 


Streef ik naar vermogensgroei, inkomsten of beide?

Welk fonds u kiest, hangt ook af van de vraag of u de nadruk legt op vermogensgroei (dat wil zeggen dat uw ingelegde kapitaal in waarde stijgt) of regelmatige inkomsten. Jongere beleggers streven meestal in de eerste plaats naar vermogensgroei, zodat ze later over een groter kapitaal kunnen beschikken. Oudere beleggers hebben daarentegen vaak behoefte aan regelmatige inkomsten, bijvoorbeeld als aanvullend pensioen. Het is ook mogelijk om naar een combinatie van beide te streven.

 


Wil ik eenmalig of regelmatig beleggen?

Het is belangrijk goed na te denken over de omvang en de frequentie van uw belegging. Misschien beschikt u eenmalig over een groot bedrag, bijvoorbeeld uit een erfenis of de verkoop van een huis. Of u wilt bijvoorbeeld maandelijks een vast bedrag van uw salaris beleggen, of eenmaal per jaar een groter bedrag inleggen. Dit hangt af van uw persoonlijke financiële situatie en uw beleggingsdoelen. De fondsen van BlackRock bieden u alle vrijheid om zelf te bepalen hoeveel en hoe vaak u wilt beleggen. U kunt uw geld op ieder moment weer opnemen en BlackRock brengt als aanbieder van beleggingsfondsen geen aan- of verkoopkosten in rekening.

 


Voel ik me vertrouwd genoeg om mijn eigen keuzes te maken of heb ik advies nodig?

Ervaren beleggers hebben mogelijk voldoende vertrouwen in hun kennis van de beleggingsmarkt om zelf te bepalen in welke fondsen zij willen beleggen. Toch vinden velen het nog altijd waardevol om een financieel adviseur te raadplegen. Een adviseur kan u helpen de fondsen te kiezen die zijn afgestemd op uw behoeften.

De antwoorden op deze vragen kunnen u helpen om uit het uitgebreide fondsaanbod van BlackRock de fondsen te kiezen die het beste aansluiten bij uw behoeften.