Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 8 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 3,1 4,5 -5,9 8,1 4,4 -8,3 -18,3 3,4
Megszorítás Benchmark 1 (%) 5,8 5,8 -0,8 11,3 6,3 -2,4 -11,0 7,0
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
5,41 -6,89 -3,37 - -1,03
Megszorítás Benchmark 1 (%) 6,92 -1,48 0,92 - 2,65
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
2,79 1,13 0,72 2,79 5,41 -19,28 -15,75 - -9,17
Megszorítás Benchmark 1 (%) 2,81 1,23 1,37 2,81 6,92 -4,37 4,67 - 27,56
  2019. jún. 30.
-
2020. jún. 30.
között
2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
2022. jún. 30.
-
2023. jún. 30.
között
2023. jún. 30.
-
2024. jún. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. jún. 30.

0,62 3,72 -20,46 -3,72 5,41
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. jún. 30.

5,39 3,85 -12,81 2,58 6,92

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. júl. 17.
USD 2 188 402 810
Alap indulásának napja
1996. febr. 02.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
J.P. Morgan Asia Credit Index
Vételi jutalék
5,00%
ISIN-kód
LU1200839535
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGATA6E
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2015. márc. 11.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,19%
Alapkezelői díj
1,00%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BVW21W9

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. jún. 28.
412
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. jún. 30.
7,57%
Yield to Maturity
ekkor: 2024. jún. 28.
6,48
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. jún. 28.
6,60%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. jún. 28.
5,13
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2024. jún. 30.
5,68
3 éves béta
ekkor: 2024. jún. 30.
1,107
Modified Duration
ekkor: 2024. jún. 28.
4,69
Effective Duration
ekkor: 2024. jún. 28.
4,53
WAL to Worst
ekkor: 2024. jún. 28.
5,13

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.

A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.

Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC)
ekkor: 2024. jún. 21.
BBB
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10)
ekkor: 2024. jún. 21.
5,11
Lipper globális alapbesorolás
ekkor: 2024. jún. 21.
Bond Asia Pacific HC
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES)
ekkor: 2024. jún. 21.
593,26
MSCI ESG % lefedettség
ekkor: 2024. jún. 21.
81,24
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék
ekkor: 2024. jún. 21.
37,58
A versenytárscsoport alapjai
ekkor: 2024. jún. 21.
149
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség
ekkor: 2024. jún. 21.
77,09
Minden adat a 2024. jún. 21.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2024. jan. 31. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2024. jún. 28.
0,34%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2024. jún. 28.
59,96%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2024. jún. 28.
40,05%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 1,87%, olajhomok 1,67%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamatban az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. A kezdeti ötletgyártási és hitelkutatási folyamat során ez magában foglalhatja az egyes vállalatok pozitív ESG tulajdonságainak vagy lényeges kockázatainak értékelését, illetve a belső szuverén vagy vállalati ESG átvilágítási minták használatát a harmadik fél ESG adatai mentén. Az ESG pozitív tulajdonságait és a lényeges ESG kockázatokat, valamint azok lehetséges pénzügyi hatásai általában kiemelve szerepelnek a hitelkutatási jelentésekben, és azok befolyásolhatják a portfóliókezelők befektetési döntéseit és az értékpapírok kiválasztását. Felülről lefelé tekintve, az ESG szempontú összesített portfólió-mérőszámok a BlackRock Aladdin rendszerén keresztül elérhetők az alapkezelő számára. Az Alapkezelő a befektetés utáni monitoring során is figyelembe vesz környezeti, társadalmi és irányítási kritériumokat, és rendszeres portfóliókockázat-felülvizsgálatot tart a befektetési csoport és a BlackRock Kockázat- és Mennyiségelemző csoportja között. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettség elemzését és megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2016. dec. 22.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. jún. 28.
Név Súlyozás (%)
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033 1,30
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037 1,28
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 1,15
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030 1,10
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 1,00
Név Súlyozás (%)
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030 0,94
CDBL FUNDING 1 MTN RegS 3.5 10/24/2027 0,91
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029 0,88
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025 0,79
CLIFFTON LTD RegS 6.25 10/25/2025 0,78
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. jún. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jún. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jún. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jún. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A6 HEDGED EUR 6,47 0,00 0,00 2024. júl. 17. 6,47 6,06 LU1200839535
A2 HEDGED SGD 12,56 -0,01 -0,08 2024. júl. 17. 12,57 11,27 LU0540000063
A2 HEDGED HKD 83,88 -0,07 -0,08 2024. júl. 17. 83,95 74,85 LU2290525943
D2 HEDGED SGD 12,40 -0,01 -0,08 2024. júl. 17. 12,41 11,09 LU0969580215
D3 HEDGED SGD 7,41 -0,01 -0,13 2024. júl. 17. 7,42 6,91 LU2250419038
A8 HEDGED AUD 8,05 -0,01 -0,12 2024. júl. 17. 8,06 7,44 LU0871639620
E2 EUR 32,98 -0,19 -0,57 2024. júl. 17. 33,41 29,83 LU0277197249
A1 USD 10,00 -0,01 -0,10 2024. júl. 17. 10,01 9,19 LU0063728728
A6 HEDGED SGD 6,59 0,00 0,00 2024. júl. 17. 6,59 6,17 LU1149717156
A3 HEDGED SGD 7,54 -0,01 -0,13 2024. júl. 17. 7,55 7,03 LU0830182670
A3 HEDGED AUD 8,09 -0,01 -0,12 2024. júl. 17. 8,10 7,51 LU0841155764
A8 HEDGED NZD 8,54 0,00 0,00 2024. júl. 17. 8,54 7,88 LU1200839709
D2 USD 13,71 -0,01 -0,07 2024. júl. 17. 13,72 12,09 LU0776122383
A2 HEDGED EUR 9,13 -0,01 -0,11 2024. júl. 17. 9,14 8,19 LU1250980452
D2 HEDGED EUR 10,85 -0,01 -0,09 2024. júl. 17. 10,86 9,70 LU0969580132
E2 USD 36,08 -0,02 -0,06 2024. júl. 17. 36,10 32,06 LU0147399801
A2 USD 40,25 -0,03 -0,07 2024. júl. 17. 40,28 35,63 LU0063729296
A6 HEDGED GBP 5,04 -0,01 -0,20 2024. júl. 17. 5,05 4,68 LU1200839618
A8 HEDGED CAD 7,81 0,00 0,00 2024. júl. 17. 7,81 7,21 LU1200839881
A3 HEDGED NZD 8,78 0,00 0,00 2024. júl. 17. 8,78 8,08 LU0803752632
A8 HEDGED CNH 70,29 -0,04 -0,06 2024. júl. 17. 70,33 65,01 LU1257007309
Class SR4 Hedged GBP 7,86 -0,01 -0,13 2024. júl. 17. 7,87 6,95 LU2319960790
Class SR2 USD 8,92 -0,01 -0,11 2024. júl. 17. 8,93 7,86 LU2319960873
Class SR3 USD 7,73 0,00 0,00 2024. júl. 17. 7,73 7,10 LU2319960956
A3 HEDGED HKD 8,39 -0,01 -0,12 2024. júl. 17. 8,40 7,77 LU0496654236
Class SR2 Hedged EUR 8,35 -0,01 -0,12 2024. júl. 17. 8,36 7,45 LU2319960527
E2 HEDGED EUR 9,35 -0,01 -0,11 2024. júl. 17. 9,36 8,41 LU1062842700
A6 USD 8,36 0,00 0,00 2024. júl. 17. 8,36 7,72 LU0764618053
A6 HEDGED HKD 60,70 -0,04 -0,07 2024. júl. 17. 60,74 56,54 LU0784395997
A3 HEDGED EUR 6,56 0,00 0,00 2024. júl. 17. 6,56 6,10 LU0841166456
A3 USD 10,04 0,00 0,00 2024. júl. 17. 10,04 9,22 LU0172393414
A8 HEDGED ZAR 77,16 -0,06 -0,08 2024. júl. 17. 77,22 71,24 LU1023054775

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 240 EUR
-27,6%
6 940 EUR
-11,5%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 240 EUR
-27,6%
7 010 EUR
-11,2%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 650 EUR
-3,5%
9 700 EUR
-1,0%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 480 EUR
4,8%
10 630 EUR
2,0%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom