Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  2017. márc. 31.
-
2018. márc. 31.
között
2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. márc. 31.

0,92 3,12 -1,99 11,28 -13,72
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. márc. 31.

1,72 5,53 2,34 9,00 -7,49
  10é Kezd.
-15,86 -2,83 -1,01 1,78 1,92
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

-9,70 0,18 1,50 3,46 3,64
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-10,42 -2,35 -7,42 -15,86 -8,24 -4,95 19,33 24,70
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

-8,39 -2,24 -6,34 -9,70 0,53 7,74 40,52 51,22

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022. máj. 17. USD 4 000,278
12m Trailing Yield -
Holdingok száma ekkor: 2022. ápr. 29. 450
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 1996. febr. 02.
Részvényosztály indításának napja 2010. okt. 01.
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,21%
ISIN LU0540000063
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGATA2H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4LHY50
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5 000,00
Minimális további befektetés SGD 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst ekkor: 2022. ápr. 29. 6,79%
Modified Duration ekkor: 2022. ápr. 29. 5,10
Effective Duration ekkor: 2022. ápr. 29. 5,01
Weighted Avg Maturity ekkor: 2022. ápr. 29. 7,20
WAL to Worst ekkor: 2022. ápr. 29. 7,20

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2022. ápr. 07. BBB
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2022. ápr. 07. 79,64
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2022. ápr. 07. 4,42
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2022. ápr. 07. 47,69
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2022. ápr. 07. Bond Asia Pacific HC
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2022. ápr. 07. 130
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2022. ápr. 07. 448,27
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2022. ápr. 07. 69,62
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2022. ápr. 07.-i állapotától származik, 2021. okt. 31.-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2022. ápr. 29. 0,33%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2022. ápr. 29. 62,00%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2022. ápr. 29. 38,77%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 1,93%, olajhomok 1,81%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a környezeti, társadalmi és irányítási szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat minden szakaszában. A kezdeti ötletgenerálási és hitelvizsgálati folyamat során ez magában foglalja az egyes vállalatok pozitív ESG-tulajdonságainak vagy lényeges kockázatainak értékelését, valamint a belső szuverén vagy vállalati ESG átvilágítási sablonok használatát harmadik féltől származó ESG-adatok mellett. Az pozitív ESG tulajdonságok és a lényeges ESG kockázatok, valamint azok lehetséges pénzügyi hatásai kiemelésre kerülnek a hitelvizsgálati jelentésekben, és befolyásolhatják a portfóliókezelők befektetési döntéseit és értékpapír választását. Felülről lefelé nézve az alapkezelő az ESG összesített portfólió mutatóit is áttekinti a BlackRock Aladdin rendszerén keresztül. Az alapkezelő a portfólió nyomon követése során figyelembe veszi a környezeti, társadalmi és irányítási kritériumokat is, és rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a befektetési csapattal és a BlackRock Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoportjával. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettsége elemzését és megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. ápr. 29.
Név Súly (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 1,97
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 2.3 02/09/2031 1,07
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS 3.059 04/07/2025 0,84
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS 3.5 03/31/2027 0,82
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041 0,80
Név Súly (%)
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 0,73
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 0,73
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031 0,70
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,64
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0,64
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A földrajzi kitettség főként arra vonatkozik, hogy hol vannak bejegyezve a termékben szereplő értékpapírok kibocsátói, amelyek összegét aztán az összes birtokolt értékpapír százalékában fejezik ki. Egyes esetekben mindazonáltal tükrözheti azt az országot, ahol az értékpapír kibocsátója üzleti tevékenységének jelentős részét végzi.
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,26 -0,02 -0,16 14,95 12,26 - LU0540000063 - -
D2 USD Nincs kifizetés 12,84 -0,01 -0,08 15,56 12,84 - LU0776122383 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,34 -0,01 -0,12 10,67 8,34 - LU1200839881 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 7,29 -0,01 -0,14 9,42 7,29 - LU1200839535 - -
A2 USD Nincs kifizetés 38,10 -0,05 -0,13 46,40 38,10 - LU0063729296 - -
E2 USD Nincs kifizetés 34,53 -0,04 -0,12 42,23 34,53 - LU0147399801 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,24 -0,01 -0,14 9,26 7,24 - LU1149717156 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,21 -0,01 -0,11 11,53 9,21 - LU0803752632 - -
A1 USD Havi kifizetés 10,40 -0,01 -0,10 13,00 10,40 - LU0063728728 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,12 -0,01 -0,11 11,23 9,12 - LU1250980452 - -
D3 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,94 -0,01 -0,13 9,95 7,94 - LU2250419038 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,73 -0,01 -0,09 13,14 10,73 - LU0969580132 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 5,49 -0,01 -0,18 7,04 5,49 - LU1200839618 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 66,37 -0,08 -0,12 85,01 66,37 - LU0784395997 - -
Class SR2 USD - 8,34 -0,01 -0,12 10,10 8,34 - LU2319960873 - -
Class SR3 USD Havi kifizetés 8,03 0,00 0,00 10,04 8,03 - LU2319960956 - -
Class SR4 Hedged GBP Éves kifizetés 8,18 -0,01 -0,12 10,09 8,18 - LU2319960790 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 8,94 -0,01 -0,11 11,21 8,94 - LU0496654236 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,44 -0,01 -0,11 11,67 9,44 - LU1062842700 - -
A3 USD Havi kifizetés 10,42 -0,02 -0,19 13,04 10,42 - LU0172393414 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 82,98 -0,07 -0,08 105,35 82,98 - LU1023054775 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 7,19 0,00 0,00 9,08 7,19 - LU0841166456 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,90 -0,01 -0,11 11,37 8,90 - LU0764618053 - -
Class SR2 Hedged EUR - 8,23 -0,01 -0,12 10,07 8,23 - LU2319960527 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 32,76 -0,46 -1,38 35,86 31,80 - LU0277197249 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,64 -0,01 -0,12 11,08 8,64 - LU0871639620 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,09 -0,01 -0,11 11,60 9,09 - LU1200839709 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,08 -0,01 -0,12 10,12 8,08 - LU0830182670 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 81,51 -0,09 -0,11 99,48 81,51 - LU2290525943 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,98 -0,01 -0,08 14,54 11,98 - LU0969580215 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,70 -0,01 -0,11 10,93 8,70 - LU0841155764 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 78,38 -0,06 -0,08 99,75 78,38 - LU1257007309 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Venn Saltirov
Venn Saltirov

Szakirodalom

Szakirodalom