Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
From
2019-dec.-31
To
2020-dec.-31
From
2020-dec.-31
To
2021-dec.-31
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-dec.-31

5,73 -4,19 10,62 6,63 -7,58
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-dec.-31

5,78 -0,77 11,34 6,33 -2,44
  10é Kezd.
-7,58 2,92 2,00 - 3,08
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-dec.-31

-2,44 4,92 3,93 - 4,60
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-7,58 -0,28 -3,83 -7,58 9,01 10,43 - 33,72
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-dec.-31

-2,44 -0,24 -1,36 -2,44 15,50 21,23 - 53,77

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022-jan.-27 USD 4 933,184
12m Trailing Yield a következő dátum idején: 2021-dec.-31 5,41
Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-dec.-31 467
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2012-jún.-06
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,21%
ISIN LU0784395997
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGATA6H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B86L6K4
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5 000,00
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst a következő dátum idején: 2021-dec.-31 6,01%
Modified Duration a következő dátum idején: 2021-dec.-31 5,35
Effective Duration a következő dátum idején: 2021-dec.-31 5,18
Weighted Avg Maturity a következő dátum idején: 2021-dec.-31 6,56
WAL to Worst a következő dátum idején: 2021-dec.-31 6,56

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2022-jan.-07 BB
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2022-jan.-07 84,78
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2022-jan.-07 4,14
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2022-jan.-07 49,59
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2022-jan.-07 Bond Asia Pacific HC
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2022-jan.-07 121
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2022-jan.-07 390,27
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség a következő dátum idején: 2022-jan.-07 69,63
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2022-jan.-07-i állapotától származik, 2021-júl.-31-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,00%
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,00%
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,33%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,00%
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,00%
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: 2021-dec.-31 60,35%
Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: 2021-dec.-31 39,29%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 1,62%, olajhomok 1,37%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a környezeti, társadalmi és irányítási szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat minden szakaszában. A kezdeti ötletgenerálási és hitelvizsgálati folyamat során ez magában foglalja az egyes vállalatok pozitív ESG-tulajdonságainak vagy lényeges kockázatainak értékelését, valamint a belső szuverén vagy vállalati ESG átvilágítási sablonok használatát harmadik féltől származó ESG-adatok mellett. Az pozitív ESG tulajdonságok és a lényeges ESG kockázatok, valamint azok lehetséges pénzügyi hatásai kiemelésre kerülnek a hitelvizsgálati jelentésekben, és befolyásolhatják a portfóliókezelők befektetési döntéseit és értékpapír választását. Felülről lefelé nézve az alapkezelő az ESG összesített portfólió mutatóit is áttekinti a BlackRock Aladdin rendszerén keresztül. Az alapkezelő a portfólió nyomon követése során figyelembe veszi a környezeti, társadalmi és irányítási kritériumokat is, és rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a befektetési csapattal és a BlackRock Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoportjával. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettsége elemzését és megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2016-dec.-22)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-dec.-31
Név Súly (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 1,67
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 06/15/2035 0,90
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.125 06/15/2042 0,73
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 2.3 02/09/2031 0,73
SK BATTERY AMERICA INC RegS 2.125 01/26/2026 0,70
Név Súly (%)
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS 3.466 09/23/2036 0,67
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON RegS 2.304 07/08/2031 0,66
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031 0,66
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,63
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 3.1 01/21/2030 0,60
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 74,36 -0,31 -0,42 87,42 73,34 - LU0784395997 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 6,16 -0,03 -0,48 7,24 6,08 - LU1200839618 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,49 -0,06 -0,44 15,08 13,31 - LU0540000063 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,07 -0,05 -0,49 11,36 9,94 - LU1250980452 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,69 -0,04 -0,41 11,37 9,56 - LU0871639620 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,09 -0,06 -0,42 15,66 13,89 - LU0776122383 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,97 -0,04 -0,44 10,33 8,85 - LU0830182670 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,16 -0,05 -0,38 14,63 12,98 - LU0969580215 - -
A3 USD Havi kifizetés 11,57 -0,04 -0,34 13,30 11,41 - LU0172393414 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,83 -0,05 -0,42 13,27 11,67 - LU0969580132 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 9,94 -0,04 -0,40 11,45 9,80 - LU0496654236 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,07 -0,04 -0,44 10,07 8,95 - LU2319960527 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 34,05 0,23 0,68 35,86 32,91 - LU0277197249 - -
Class SR3 USD Havi kifizetés 8,91 -0,03 -0,34 10,04 8,78 - LU2319960956 - -
Class SR2 USD - 9,14 -0,04 -0,44 10,10 9,02 - LU2319960873 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 10,17 -0,04 -0,39 11,92 10,03 - LU1200839709 - -
A6 USD Havi kifizetés 9,96 -0,04 -0,40 11,68 9,82 - LU0764618053 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,44 -0,05 -0,48 11,83 10,30 - LU1062842700 - -
Class SR4 Hedged GBP Éves kifizetés 8,99 -0,04 -0,44 10,09 8,87 - LU2319960790 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 8,20 -0,03 -0,36 9,70 8,09 - LU1200839535 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,11 -0,03 -0,37 9,52 8,00 - LU1149717156 - -
A2 USD Nincs kifizetés 41,88 -0,17 -0,40 46,78 41,30 - LU0063729296 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 89,68 -0,39 -0,43 100,00 88,46 - LU2290525943 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,67 -0,04 -0,41 11,16 9,54 - LU0841155764 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 87,76 -0,33 -0,37 102,16 86,50 - LU1257007309 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 10,22 -0,04 -0,39 11,76 10,08 - LU0803752632 - -
D3 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,82 -0,04 -0,45 10,15 8,70 - LU2250419038 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 93,02 -0,33 -0,35 107,78 91,59 - LU1023054775 - -
E2 USD Nincs kifizetés 38,00 -0,17 -0,45 42,67 37,49 - LU0147399801 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 8,01 -0,04 -0,50 9,30 7,90 - LU0841166456 - -
A1 USD Havi kifizetés 11,52 -0,05 -0,43 13,26 11,38 - LU0063728728 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,35 -0,04 -0,43 10,97 9,22 - LU1200839881 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Venn Saltirov
Venn Saltirov

Szakirodalom

Szakirodalom