Részvény

BGF Latin American Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % -14,1 -9,5 -32,6 23,0 22,4 -7,0 12,9 -19,4 -16,8 4,0
Megszorítás Benchmark 1 (%) -13,4 -12,3 -31,0 31,0 23,7 -6,6 17,5 -13,8 -8,1 9,0
  10é Kezd.
-5,08 8,01 -6,81 -5,04 -5,64
Megszorítás Benchmark 1 (%) 5,71 17,07 -0,93 -1,50 -1,86
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
2,23 1,61 -5,08 -3,08 -5,08 26,00 -29,71 -40,36 -49,60
Megszorítás Benchmark 1 (%) 7,36 2,99 -2,31 2,86 5,71 60,44 -4,56 -14,00 -19,90
  2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. márc. 31.

-9,02 -42,84 40,27 11,60 -15,50
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. márc. 31.

-6,72 -40,77 50,08 23,54 -10,68

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. máj. 31. USD 808 720 178
Részvényosztály indításának napja 2011. júl. 12.
Az Alap indulási ideje 1997. jan. 08.
Series Currency CHF
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Részvény
Megszorítás Benchmark 1 MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 2,09%
Alapkezelői díj 1,75%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés CHF 5 000,00
Minimális további befektetés CHF 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Other Equity
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGLAA2H
ISIN LU0521028802
SEDOL B3SKRY5

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2023. ápr. 28. 40
Standard Deviation (3y) ekkor: 2023. ápr. 30. 27,54%
3y Beta ekkor: 2023. ápr. 30. 0,965
P/E Ratio ekkor: 2023. ápr. 28. 6,59
P/B Ratio ekkor: 2023. ápr. 28. 1,41

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2023. máj. 19. BBB
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2023. máj. 19. 93,47
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2023. máj. 19. 5,47
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2023. máj. 19. 73,83
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2023. máj. 19. Equity Emerging Mkts Latin Am
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2023. máj. 19. 107
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2023. máj. 19. 206,50
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2023. máj. 19. 94,86
Minden adat a 2023. máj. 19.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2022. dec. 31. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2023. ápr. 28. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2023. ápr. 28. 4,33%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2023. ápr. 28. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2023. ápr. 28. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2023. ápr. 28. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2023. ápr. 28. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2023. ápr. 28. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2023. ápr. 28. 98,26%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2023. ápr. 28. 1,72%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 4,33%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal és a befektetési vezetőkkel végzett rendszeres portfólió-felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2023. ápr. 28.
Név Súly (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,98
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 6,92
BANCO BRADESCO SA 6,16
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 5,39
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 5,26
Név Súly (%)
VALE SA 4,23
AMBEV SA 3,74
LOCALIZA RENT A CAR SA 3,65
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,03
RUMO SA 2,97
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,33 -0,07 -1,30 2023. máj. 31. 5,51 4,17 LU0521028802 -
E2 EUR Nincs kifizetés 54,00 -0,43 -0,79 2023. máj. 31. 58,74 43,77 LU0171289571 -
A4 GBP Éves kifizetés 44,18 -0,38 -0,85 2023. máj. 31. 48,76 37,48 LU0204063647 -
A2 USD Nincs kifizetés 63,98 -0,84 -1,30 2023. máj. 31. 65,94 48,37 LU0072463663 -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 7,95 -0,10 -1,24 2023. máj. 31. 8,19 5,89 LU0480534832 -
D2 EUR Nincs kifizetés 67,84 -0,55 -0,80 2023. máj. 31. 73,27 54,40 LU0252965164 -
D2 GBP Nincs kifizetés 58,51 -0,51 -0,86 2023. máj. 31. 64,30 46,09 LU0827883876 -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 8,88 -0,13 -1,44 2023. máj. 31. 9,17 6,84 LU1023057877 -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 6,34 -0,08 -1,25 2023. máj. 31. 6,54 4,80 LU0827884502 -
A2 GBP Nincs kifizetés 51,69 -0,45 -0,86 2023. máj. 31. 57,04 40,99 LU0171289738 -
A2 EUR Nincs kifizetés 59,92 -0,49 -0,81 2023. máj. 31. 65,00 48,37 LU0171289498 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,76 -0,08 -1,37 2023. máj. 31. 5,95 4,48 LU0827884171 -
D2 USD Nincs kifizetés 72,43 -0,95 -1,29 2023. máj. 31. 74,63 54,40 LU0252970081 -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 8,61 -0,12 -1,37 2023. máj. 31. 8,87 6,34 LU0827884338 -
A4 EUR Éves kifizetés 52,03 -0,43 -0,82 2023. máj. 31. 56,44 43,81 LU0408221785 -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,85 -0,08 -1,35 2023. máj. 31. 6,03 4,46 LU0572108347 -
E2 USD Nincs kifizetés 57,65 -0,76 -1,30 2023. máj. 31. 59,43 43,78 LU0147409709 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 46,15 -0,62 -1,33 2023. máj. 31. 47,62 35,73 LU0827884254 -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 8,39 -0,11 -1,29 2023. máj. 31. 8,65 6,42 LU0788109048 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 39,81 -0,53 -1,31 2023. máj. 31. 41,05 30,40 LU0827884411 -
E2 GBP Nincs kifizetés 46,57 -0,41 -0,87 2023. máj. 31. 51,55 37,09 LU0171289811 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christoph Brinkmann
Christoph Brinkmann

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra CHF 10,000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
3 560 CHF
-64,4%
590 CHF
-43,2%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
5 390 CHF
-46,1%
5 930 CHF
-9,9%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 140 CHF
-8,6%
8 110 CHF
-4,1%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
13 570 CHF
35,7%
12 130 CHF
3,9%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom