Részvény

BGF Asian Dragon Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 5,2 -5,5 7,7 37,2 -17,8 20,1 20,1 -5,0 -18,8 1,2
Megszorítás Benchmark 1 (%) 4,8 -9,2 5,4 41,7 -14,4 18,2 25,0 -4,7 -19,7 6,0
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
-12,32 -10,73 0,24 3,12 5,76
Megszorítás Benchmark 1 (%) -7,40 -9,68 1,09 3,81 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-4,54 -4,54 2,46 -10,58 -12,32 -28,85 1,22 36,00 234,58
Megszorítás Benchmark 1 (%) -5,45 -5,45 4,67 -8,35 -7,40 -26,31 5,59 45,29 -
  2018. dec. 31.
-
2019. dec. 31.
között
2019. dec. 31.
-
2020. dec. 31.
között
2020. dec. 31.
-
2021. dec. 31.
között
2021. dec. 31.
-
2022. dec. 31.
között
2022. dec. 31.
-
2023. dec. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. dec. 31.

20,12 20,14 -5,01 -18,82 1,16
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. dec. 31.

18,17 25,02 -4,72 -19,67 5,98

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2024. febr. 26. USD 716 001 224
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2002. júl. 01.
Alap indulásának napja 1997. jan. 02.
A Befektetésijegy-osztály devizája USD
Alap alapdevizája USD
Eszközosztály Részvény
Megszorítás Benchmark 1 MSCI All Country Asia ex Japan Index
SFDR Classification Egyéb
Vételi jutalék 3,00%
Teljes költségarányos 2,32%
ISIN-kód LU0147401631
Alapkezelői díj 2,00%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés USD 5 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Osztalék felhasználása Újra befektető alap
Székhely Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Asia ex-Japan Equity
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) MDRAGEE
SEDOL 7602722

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma ekkor: 2024. jan. 31. 56
Szórás (3 év) ekkor: 2024. jan. 31. 18,11%
3 éves béta ekkor: 2024. jan. 31. 0,940
P/E arány ekkor: 2024. jan. 31. 14,12
P/B arány ekkor: 2024. jan. 31. 1,79

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2024. febr. 21. A
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2024. febr. 21. 99,42
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2024. febr. 21. 6,56
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2024. febr. 21. 50,95
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2024. febr. 21. Equity Asia Pacific ex Japan
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2024. febr. 21. 681
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2024. febr. 21. 91,90
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2024. febr. 21. 96,77
Minden adat a 2024. febr. 21.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2023. okt. 31. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2024. jan. 31. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2024. jan. 31. 1,25%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2024. jan. 31. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2024. jan. 31. 1,50%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2024. jan. 31. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2024. jan. 31. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2024. jan. 31. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2024. jan. 31. 98,87%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2024. jan. 31. 1,21%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 1,50%, olajhomok 1,47%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF Asian Dragon Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 924 Asia ex-Japan Equity alappal szemben. 2024. jan. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. jan. 31.
Név Súlyozás (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 10,00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,20
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,07
TENCENT HOLDINGS LTD 4,43
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3,69
Név Súlyozás (%)
AIA GROUP LTD 3,11
INFOSYS LTD 2,71
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 2,65
AXIS BANK LTD 2,36
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,35
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. jan. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jan. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jan. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
E2 USD 39,05 -0,25 -0,64 2024. febr. 26. 42,24 36,41 LU0147401631
D2 GBP 38,74 -0,20 -0,51 2024. febr. 26. 42,57 36,52 LU0827875187
A2 HEDGED PLN 119,26 -0,72 -0,60 2024. febr. 26. 128,25 111,36 LU1499592209
A2 HEDGED EUR 11,91 -0,07 -0,58 2024. febr. 26. 13,01 11,15 LU1279613365
D2 HEDGED CHF 12,29 -0,07 -0,57 2024. febr. 26. 13,54 11,56 LU1279613282
A2 HEDGED CHF 11,54 -0,07 -0,60 2024. febr. 26. 12,78 10,88 LU1279613100
D2 HEDGED EUR 12,70 -0,08 -0,63 2024. febr. 26. 13,80 11,87 LU1279613522
A2 HEDGED SGD 12,84 -0,08 -0,62 2024. febr. 26. 14,03 12,03 LU1048588211
A2 GBP 34,34 -0,19 -0,55 2024. febr. 26. 38,02 32,40 LU0171270639
A4 GBP 32,79 -0,18 -0,55 2024. febr. 26. 36,51 30,93 LU0204061278
D2 EUR 45,29 -0,36 -0,79 2024. febr. 26. 48,06 42,56 LU0329592298
D2 USD 49,12 -0,30 -0,61 2024. febr. 26. 52,66 45,60 LU0411709560
A2 HEDGED AUD 13,28 -0,08 -0,60 2024. febr. 26. 14,50 12,42 LU1023056804
E2 EUR 36,01 -0,29 -0,80 2024. febr. 26. 38,55 33,89 LU0171270985
A2 USD 43,54 -0,27 -0,62 2024. febr. 26. 46,93 40,52 LU0072462343
A2 EUR 40,14 -0,33 -0,82 2024. febr. 26. 42,83 37,76 LU0171269466

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Lucy Liu (INV)
Lucy Liu (INV)

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 220 USD
-37,8%
3 080 USD
-21,0%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 340 USD
-36,6%
7 140 USD
-6,5%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 920 USD
-0,8%
12 330 USD
4,3%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
15 090 USD
50,9%
19 990 USD
14,9%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom