Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

A kamatlábak, a hitelkockázat változása és/vagy a kibocsátók bedőlése jelentős hatással lesz a rögzített kamatozású értékpapírok teljesítményére. A nem befektetési fokozatú rögzített kamatozású értékpapírok érzékenyebbek lehetnek az ilyen kockázatok változásaira, mint a magasabb besorolású rögzített kamatozású papírok. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat szintjét. A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a "likviditási kockázat", a befektetésekre vagy a tőkeátutalásokra vonatkozó korlátozások, valamint az Alapnak teljesítendő értékpapírok vagy kifizetések elmaradása/késedelme, illetve fenntarthatósággal kapcsolatos korlátozások. Devizakockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % -5,1 5,6 -1,6 12,5 7,3 -7,1 12,3 6,1 -3,0 -16,8
Megszorítás Benchmark 1 (%) -5,3 7,4 1,2 10,2 10,3 -4,3 15,0 5,3 -1,8 -17,8
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
7,63 -3,52 0,09 2,09 4,69
Megszorítás Benchmark 1 (%) 5,77 -4,32 0,47 3,01 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
5,54 -0,89 5,51 4,32 7,63 -10,19 0,44 23,02 137,94
Megszorítás Benchmark 1 (%) 4,48 -1,50 2,62 3,56 5,77 -12,40 2,39 34,49 -
  2018. jún. 30.
-
2019. jún. 30.
között
2019. jún. 30.
-
2020. jún. 30.
között
2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
2022. jún. 30.
-
2023. jún. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. jún. 30.

10,05 -3,55 11,08 -21,74 6,70
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. jún. 30.

12,45 0,49 7,53 -21,22 7,39

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. szept. 25. USD 964 355 896
Részvényosztály indításának napja 2004. okt. 01.
Az Alap indulási ideje 2004. okt. 01.
Series Currency USD
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Megszorítás Benchmark 1 J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU0200680436
Alapkezelői díj 1,25%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés USD 5 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Kifizetések gyakorisága Havi kifizetés
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEMUA1
SEDOL B0321B0

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2023. aug. 31. 288
12m Trailing Yield ekkor: 2023. aug. 31. 4,20
Standard Deviation (3y) ekkor: 2023. aug. 31. 11,37%
3y Beta ekkor: 2023. aug. 31. 1,075
Yield to Maturity ekkor: 2023. aug. 31. 8,00
Modified Duration ekkor: 2023. aug. 31. 5,80
Yield to Worst ekkor: 2023. aug. 31. 8,00%
Effective Duration ekkor: 2023. aug. 31. 5,91
Weighted Avg Maturity ekkor: 2023. aug. 31. 9,71
WAL to Worst ekkor: 2023. aug. 31. 9,71

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2023. aug. 31. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2023. aug. 31. 2,91%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2023. aug. 31. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2023. aug. 31. 0,02%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2023. aug. 31. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2023. aug. 31. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2023. aug. 31. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2023. aug. 31. 14,62%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2023. aug. 31. 85,76%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,43%, olajhomok 0,05%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A1 általános Morningstar besorolása 1404 Global Emerging Markets Bond alappal szemben. 2023. aug. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2023. aug. 31.
Név Súly (%)
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD 4,71
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1,07
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,05
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,98
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 6 10/20/2033 0,96
Név Súly (%)
MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/2028 0,96
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 0,94
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034 0,89
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 0,86
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 0,82
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. aug. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. aug. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. aug. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. aug. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. aug. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A1 USD Havi kifizetés 7,65 -0,03 -0,39 2023. szept. 25. 7,96 6,70 LU0200680436
E2 EUR Nincs kifizetés 14,60 0,03 0,21 2023. szept. 25. 14,71 13,30 LU0200684180
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,66 -0,05 -0,34 2023. szept. 25. 15,04 12,62 LU0827877399
E2 USD Nincs kifizetés 15,48 -0,05 -0,32 2023. szept. 25. 15,86 13,08 LU0200681830
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,14 -0,03 -0,29 2023. szept. 25. 10,38 8,64 LU1057296771
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 46,86 -0,15 -0,32 2023. szept. 25. 49,60 42,26 LU0764619960
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 75,34 -0,24 -0,32 2023. szept. 25. 80,36 69,11 LU1919856051
D2 EUR Nincs kifizetés 17,64 0,05 0,28 2023. szept. 25. 17,77 15,90 LU0827877043
A3 EUR Havi kifizetés 7,47 0,02 0,27 2023. szept. 25. 7,69 7,02 LU0200684008
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 6,31 -0,02 -0,32 2023. szept. 25. 6,66 5,70 LU1408527916
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,80 -0,03 -0,34 2023. szept. 25. 9,06 7,65 LU1062842882
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,75 -0,04 -0,29 2023. szept. 25. 14,11 11,89 LU0413376566
A2 EUR Nincs kifizetés 16,01 0,03 0,19 2023. szept. 25. 16,13 14,52 LU0200683885
D2 USD Nincs kifizetés 18,70 -0,06 -0,32 2023. szept. 25. 19,12 15,64 LU0297941386
A1 EUR Havi kifizetés 7,21 0,01 0,14 2023. szept. 25. 7,43 6,78 LU0200683703
A6 USD Havi kifizetés 6,43 -0,02 -0,31 2023. szept. 25. 6,73 5,72 LU0764617162
A4 EUR Éves kifizetés 10,16 0,03 0,30 2023. szept. 25. 10,46 9,60 LU1072326561
A3 USD Havi kifizetés 7,92 -0,03 -0,38 2023. szept. 25. 8,22 6,94 LU0200680782
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 68,72 -0,21 -0,30 2023. szept. 25. 71,96 61,58 LU1109561420
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,59 -0,02 -0,30 2023. szept. 25. 6,98 5,95 LU1062842965
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,12 -0,02 -0,33 2023. szept. 25. 6,41 5,47 LU0871639893
A2 USD Nincs kifizetés 16,98 -0,05 -0,29 2023. szept. 25. 17,38 14,28 LU0200680600
A2 CZK Nincs kifizetés 390,27 0,88 0,23 2023. szept. 25. 395,58 346,29 LU1791181735
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 6,68 -0,02 -0,30 2023. szept. 25. 7,04 6,00 LU1408528054
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 6,81 -0,02 -0,29 2023. szept. 25. 7,11 6,07 LU1408528138

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
5 880 USD
-41,2%
4 430 USD
-23,8%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 030 USD
-29,7%
7 560 USD
-8,9%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 800 USD
-2,0%
10 510 USD
1,7%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 770 USD
17,7%
11 760 USD
5,5%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom