Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

A kamatlábak, a hitelkockázat változása és/vagy a kibocsátók bedőlése jelentős hatással lesz a rögzített kamatozású értékpapírok teljesítményére. A nem befektetési fokozatú rögzített kamatozású értékpapírok érzékenyebbek lehetnek az ilyen kockázatok változásaira, mint a magasabb besorolású rögzített kamatozású papírok. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat szintjét. A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a "likviditási kockázat", a befektetésekre vagy a tőkeátutalásokra vonatkozó korlátozások, valamint az Alapnak teljesítendő értékpapírok vagy kifizetések elmaradása/késedelme, illetve fenntarthatósággal kapcsolatos korlátozások. Devizakockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % -9,0 20,0 9,6 16,1 -5,6 -2,5 14,3 -2,9 4,9 -11,7
Megszorítás Benchmark 1 (%) -9,3 22,3 12,7 13,4 -3,2 0,6 17,2 -3,4 5,7 -12,4
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
-4,92 -1,32 0,29 2,92 5,29
Megszorítás Benchmark 1 (%) -1,01 -1,31 1,70 4,10 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
0,13 2,55 -1,48 -1,99 -4,92 -3,90 1,46 33,33 161,64
Megszorítás Benchmark 1 (%) 1,93 2,96 0,39 -1,34 -1,01 -3,89 8,79 49,39 -
  2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. márc. 31.

11,87 -12,20 15,64 0,00 -8,33
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. márc. 31.

14,15 -4,66 8,30 -2,22 -4,68

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. jún. 09. USD 917 217 640
Részvényosztály indításának napja 2004. okt. 01.
Az Alap indulási ideje 2004. okt. 01.
Series Currency EUR
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Megszorítás Benchmark 1 J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,47%
Alapkezelői díj 1,25%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEMEA2
ISIN LU0200683885
SEDOL B0347L8

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2023. máj. 31. 421
Standard Deviation (3y) ekkor: 2023. máj. 31. 8,44%
3y Beta ekkor: 2023. máj. 31. 0,971
Yield to Maturity ekkor: 2023. máj. 31. 8,32
Modified Duration ekkor: 2023. máj. 31. 6,00
Yield to Worst ekkor: 2023. máj. 31. 8,33%
Effective Duration ekkor: 2023. máj. 31. 6,13
Weighted Avg Maturity ekkor: 2023. máj. 31. 11,03
WAL to Worst ekkor: 2023. máj. 31. 11,03

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2023. máj. 31. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2023. máj. 31. 3,72%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2023. máj. 31. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2023. máj. 31. 0,02%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2023. máj. 31. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2023. máj. 31. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2023. máj. 31. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2023. máj. 31. 14,82%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2023. máj. 31. 86,39%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,45%, olajhomok 0,06%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 1388 Global Emerging Markets Bond alappal szemben. 2023. máj. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2023. máj. 31.
Név Súly (%)
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD 5,33
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1,26
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1,18
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,15
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,04
Név Súly (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 6.125 01/18/2041 0,93
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.5 07/09/2035 0,90
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS 7.75 04/18/2035 0,87
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 0,86
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 2.25 02/02/2033 0,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 15,37 0,09 0,59 2023. jún. 09. 16,40 14,52 LU0200683885 -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,65 0,05 0,58 2023. jún. 09. 9,25 7,65 LU1062842882 -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 9,90 0,06 0,61 2023. jún. 09. 10,37 8,64 LU1057296771 -
A4 EUR Éves kifizetés 10,16 0,06 0,59 2023. jún. 09. 11,31 9,60 LU1072326561 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,36 0,08 0,56 2023. jún. 09. 15,19 12,62 LU0827877399 -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,06 0,04 0,66 2023. jún. 09. 6,70 5,47 LU0871639893 -
A6 USD Havi kifizetés 6,36 0,04 0,63 2023. jún. 09. 6,95 5,72 LU0764617162 -
D2 USD Nincs kifizetés 18,19 0,11 0,61 2023. jún. 09. 18,83 15,64 LU0297941386 -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 46,48 0,28 0,61 2023. jún. 09. 51,58 42,26 LU0764619960 -
A1 USD Havi kifizetés 7,56 0,05 0,67 2023. jún. 09. 8,08 6,70 LU0200680436 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,49 0,08 0,60 2023. jún. 09. 14,35 11,89 LU0413376566 -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 75,08 0,44 0,59 2023. jún. 09. 84,85 69,11 LU1919856051 -
D2 EUR Nincs kifizetés 16,89 0,10 0,60 2023. jún. 09. 17,94 15,90 LU0827877043 -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 67,94 0,41 0,61 2023. jún. 09. 75,33 61,58 LU1109561420 -
A1 EUR Havi kifizetés 7,02 0,04 0,57 2023. jún. 09. 7,74 6,78 LU0200683703 -
A3 USD Havi kifizetés 7,81 0,05 0,64 2023. jún. 09. 8,35 6,94 LU0200680782 -
E2 USD Nincs kifizetés 15,11 0,09 0,60 2023. jún. 09. 15,70 13,08 LU0200681830 -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,03 0,08 0,57 2023. jún. 09. 15,03 13,30 LU0200684180 -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 6,26 0,04 0,64 2023. jún. 09. 7,00 5,70 LU1408527916 -
A3 EUR Havi kifizetés 7,25 0,04 0,55 2023. jún. 09. 8,02 7,02 LU0200684008 -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,60 0,04 0,61 2023. jún. 09. 7,32 5,95 LU1062842965 -
A2 CZK Nincs kifizetés 364,11 2,83 0,78 2023. jún. 09. 403,81 346,29 LU1791181735 -
A2 USD Nincs kifizetés 16,55 0,10 0,61 2023. jún. 09. 17,17 14,28 LU0200680600 -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 6,73 0,04 0,60 2023. jún. 09. 7,43 6,07 LU1408528138 -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 6,63 0,04 0,61 2023. jún. 09. 7,32 6,00 LU1408528054 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra EUR 10 000,00
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 330 EUR
-36,7%
4 620 EUR
-22,7%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 330 EUR
-16,7%
8 180 EUR
-6,5%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 830 EUR
-1,7%
10 370 EUR
1,2%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
12 900 EUR
29,0%
14 780 EUR
13,9%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom