Kötvény

BGF US Government Mortgage Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % -2,0 5,5 0,5 1,0 1,6 -0,9 6,5 5,1 -1,8 -13,3
Megszorítás Benchmark 1 (%) -1,5 6,1 1,6 1,6 2,5 1,0 6,7 4,0 -1,2 -11,8
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
-3,70 -4,91 -0,79 0,39 1,96
Megszorítás Benchmark 1 (%) -2,10 -4,12 -0,20 1,10 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
0,30 -0,83 -0,92 0,38 -3,70 -14,03 -3,89 3,94 47,45
Megszorítás Benchmark 1 (%) 0,95 -0,82 -1,32 0,38 -2,10 -11,85 -0,99 11,54 -
  2018. jún. 30.
-
2019. jún. 30.
között
2019. jún. 30.
-
2020. jún. 30.
között
2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
2022. jún. 30.
-
2023. jún. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. jún. 30.

5,58 5,86 0,24 -10,86 -2,56
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. jún. 30.

6,39 5,96 -0,47 -9,11 -1,52

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. szept. 22. USD 84 953 714
Részvényosztály indításának napja 2003. szept. 01.
Az Alap indulási ideje 1985. aug. 02.
Series Currency USD
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Megszorítás Benchmark 1 Bloomberg US MBS Index
SFDR-besorolás 9. cikk
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,01%
ISIN LU0172418690
Alapkezelői díj 0,75%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés USD 5 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Kifizetések gyakorisága Havi kifizetés
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória USD Government Bond
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLUSGMA
SEDOL 7659739

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2023. aug. 31. 150
12m Trailing Yield ekkor: 2023. aug. 31. 2,77
Standard Deviation (3y) ekkor: 2023. aug. 31. 5,77%
3y Beta ekkor: 2023. aug. 31. 0,905
Yield to Maturity ekkor: 2023. aug. 31. 5,13
Modified Duration ekkor: 2023. aug. 31. 6,48
Yield to Worst ekkor: 2023. aug. 31. 5,13%
Effective Duration ekkor: 2023. aug. 31. 6,47
Weighted Avg Maturity ekkor: 2023. aug. 31. 8,85
WAL to Worst ekkor: 2023. aug. 31. 8,85

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzététel

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzététel

Ez a szakasz a fenntartható pénzügyi közzétételekről szóló rendelet (SFDR) 10. cikkének megfelelően fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatást nyújt az Alapról.

A. Összefoglaló

Az Alap Fenntartható Befektetésekbe fektet be. A BlackRock a Fenntartható Befektetések fogalmát olyan kibocsátókba vagy értékpapírokba történő befektetésekként definiálja, amelyek hozzájárulnak valamely környezetvédelmi vagy társadalmi cél eléréséhez, nem károsítják jelentősen e célok egyikét sem, és amelyek esetében a befektetést befogadó vállalatok jó irányítási gyakorlatot követnek. A BlackRock a releváns fenntarthatósági keretrendszerekre hivatkozik annak megállapításához, hogy a befektetés mennyire igazodik a környezetvédelmi vagy társadalmi célkitűzésekhez. A Fenntartható Befektetéseknek meg kell felelniük az alkalmazandó jogszabályok és rendeletek által meghatározott, a jelentős károkozás elkerülését célzó (DNSH) követelményeknek. A BlackRock kidolgozott egy kritériumrendszert annak értékelésére, hogy egy kibocsátó vagy egy befektetés jelentős kárt okoz-e. A BlackRock olyan Fenntartható Befektetésekbe fektet be, amelyek hozzájárulnak egy sor környezetvédelmi és/vagy társadalmi célkitűzéshez, amelyek többek között a következők lehetnek: alternatív és megújuló energia, energiahatékonyság, környezetszennyezés megelőzése vagy csökkentése, újrafelhasználás és újrahasznosítás, egészségügy, táplálkozás, higiénia és oktatás, valamint az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai. Az Alap törekszik arra, hogy (i) alkalmazza a BlackRock EMEA Alapvető Szűrőket.

Az Alap teljes eszközállományának legalább 80%-át az Egyesült Államok kormánya, kormányzati szervei vagy az Egyesült Államok kormánya által támogatott vállalatok által kibocsátott vagy garantált, pozitív társadalmi és/vagy környezeti hatást kifejtő kötvényekbe fekteti. Ezek közé tartoznak a Government National Mortgage Association (GNMA) jelzálog-fedezetű certifikátjai és más, az Egyesült Államok kormánya által kibocsátott jelzáloghitel-állományokban, például a Fannie Mae és a Freddie Mac által kibocsátott jelzálogfedezetű értékpapírokban (MBS) fennálló tulajdoni részesedést képviselő értékpapírok, amelyeket a Befektetési Tanácsadó (IA) saját belátása szerint hatásosnak ítélt Társadalmi és/vagy Környezeti hatásokat elérő jellemzőkkel rendelkeznek, beleértve (korlátozás nélkül) a vidéki lakóingatlanokat, a gyárilag előállított lakásokat, a State Housing Finance Authorities által kibocsátott lakásállományokat és az egyedi hatásokat kifejtő jelzálogfedezetű értékpapír-állományokat. A stratégia kötelező elemei a következők: (1) Fenntartani, hogy az Alap összes befektetése Fenntartható Befektetés legyen (kivéve a likviditáskezelésre és/vagy fedezeti célokra használt eszközöket, amelyek nem haladják meg az Alap teljes eszközállományának 20%-át); (2) Alkalmazni a BlackRock EMEA Alapvető Szűrőket; (3) Fenntartani, hogy a befektetési stratégia legalább 20%-kal csökkentse az Alap befektetési univerzumát; és (4) Biztosítani, hogy azon értékpapírok kibocsátóinak több mint 90%-a, amelyekbe az Alap befektet (a pénzpiaci alapok kivételével) ESG-minősítéssel rendelkezzen vagy azokat ESG szempontból elemezzék. Ez az Alap a BlackRock fenntartható befektetésekre vonatkozó DNSH-előírásán keresztül veszi figyelembe a főbb káros hatásokat.

Az Alap valamennyi befektetése Fenntartható Befektetés vagy likviditáskezelés és/vagy fedezeti célokra használt eszköz lesz. A likviditáskezelés és/vagy fedezeti célokra használt eszközök nem haladják meg az Alap teljes eszközállományának 20%-át.Az Alap teljes eszközállományának legalább 80%-át Fenntartható Befektetésekbe fekteti be, azonban az Alap nem vállal kötelezettséget a környezetvédelmi célú, illetve a társadalmi célú Fenntartható Befektetésekbe történő befektetések külön minimális szintjére.   Az Alap teljes eszközállományának legfeljebb 20%-át fektetheti egyéb befektetésekbe.  Az Alap jelenleg nem vállal kötelezettséget arra, hogy eszközeinek több mint 0%-át az EU taxonómiájához igazodó környezetvédelmi célú Fenntartható Befektetésekbe fekteti, azonban ezek a befektetések a portfólió részét képezhetik.  

A BlackRock kidolgozott egy nagymértékben automatizált megfelelési folyamatot annak biztosítására, hogy az Alapot a saját meghatározott befektetési irányelveinek megfelelően kezeljék. Ez magában foglalja az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőinek a vonatkozó módszertan szerinti nyomon követését. A BlackRock saját módszertant dolgozott ki a Fenntartható Befektetések meghatározására, és az Alap számos egyéb módszertant alkalmaz a fenntartható befektetési cél elérésének mérésére.

A BlackRock Portfóliókezelői hozzáférnek azokhoz a kutatásokhoz, adatokhoz, eszközökhöz és elemzésekhez, amelyek az ESG-szempontú meglátások befektetési folyamataiba történő integrálását célozzák. Az ESG-adatkészletek külső (harmadik fél) adatszolgáltatóktól – többek között az MSCI, a Sustainalytics, a Refinitiv, az S&P és a Clarity AI társaságtól – származnak. A BlackRock átfogó átvilágítási folyamatot alkalmaz a szolgáltatói ajánlatok értékelésére, rendkívül célzott módszertani felülvizsgálatokkal és a termék fenntartható befektetési stratégiáján alapuló lefedettségi értékelésekkel. Az adatokat, köztük az ESG-adatokat is már meglévő felületeinken keresztül kapjuk meg, majd számos olyan minőség-ellenőrzés és teljességvizsgálat elvégzésével dolgozzuk fel őket, amelyek célja az adatok kiváló minőségének biztosítása, még azelőtt, hogy a BlackRock rendszerein és alkalmazásain, például az Aladdinon belül további felhasználás céljából rendelkezésre bocsátanák őket. A BlackRock arra törekszik, hogy a lehető legtöbb, vállalatok által szolgáltatott adatot rögzítse harmadik fél adatszolgáltatók segítségével, azonban a közzétételi keretekkel kapcsolatos iparági szabványok még mindig kialakulóban vannak, különösen az előretekintő mutatók tekintetében. Ezért bizonyos esetekben az adatszolgáltatóktól származó, becslésen alapuló vagy azokat közelítő mérőszámokra támaszkodunk, hogy lefedjük a befektetésre alkalmas kibocsátók széles körét.

A BlackRock továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket az EU fenntartható befektetésekre vonatkozó keretrendszerének folyamatban lévő végrehajtása és befektetési módszertanainak terén, miközben igyekszik igazodni a szabályozási környezet változásaihoz. Az ESG-adatkészletek a közzétételi előírások, szabályozási keretrendszerek és iparági gyakorlatok alakulásával folyamatosan változnak és javulnak. A BlackRock továbbra is számos piaci szereplővel működik együtt az adatok minőségének javítása érdekében. A fenntartható befektetés és a fenntarthatóság megértése az adatkörnyezettel együtt változik. Az iparági szereplők számára kihívást jelent, hogy azonosítsanak egy egységes vagy több szabványosított mérőszámot ahhoz, hogy teljes képet adjanak egy vállalatról vagy befektetésről. A BlackRock ezért létrehozott egy keretrendszert a fenntartható befektetések azonosítására, figyelembe véve a szabályozási követelményeket.

A BlackRock magas szintű átvilágítást alkalmaz az Alap befektetéseinek kiválasztása és folyamatos nyomon követése során az Alap befektetésre, likviditásra és kockázati irányelveinek való megfelelés céljából, valamint a fenntarthatósági kockázat, az ESG-kritériumok és az általános teljesítmény tekintetében.

A BlackRockon belül több szinten zajlik együttműködés azokkal a vállalatokkal, amelyekbe ügyfeleink eszközeit befektetjük. Amennyiben a befektetési csoportok úgy döntenek, hogy kihasználják a szerepvállalás nyújtotta lehetőségeket, ami többféle formában történhet, de lényegében a portfóliókezelő csapat rendszeres és folyamatos párbeszédre törekszik az együttműködésben részt vevő, befektetéseket befogadó vállalatok vezetőivel vagy igazgatótanácsi tagjaival, hogy előmozdítsa az azonosított ESG-jellemzőkre és fő kedvezőtlen mutatókra irányuló hatékony és eredményes vállalatirányítási és fenntartható üzleti gyakorlatokat, valamint megértse a vállalat vezetésének hatékonyságát és felügyelje az azonosított ESG-kérdések megoldására irányuló tevékenységeket. A szerepvállalás továbbá lehetővé teszi, hogy a portfóliókezelő csapat visszajelzést adjon a vállalati gyakorlatokról és közzétételekről.

Nincs referenciamutatóként kijelölt konkrét index az Alap fenntartható befektetési céljának elérésére.

B. A jelentős károkozás elkerülése a fenntartható befektetési célkitűzés tekintetében

A Fenntartható Befektetések megfelelnek az alkalmazandó jogszabályok és rendeletek által meghatározott DNSH-követelményeknek. A BlackRock valamennyi Fenntartható Befektetésre vonatkozóan kidolgozott egy kritériumrendszert annak értékelésére, hogy egy kibocsátó vagy befektetés jelentős kárt okoz-e. A jelentős kárt okozónak ítélt befektetések nem minősülnek Fenntartható Befektetéseknek.

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások mutatói az egyes befektetéstípusok esetében a BlackRock saját fejlesztésű, Fenntartható Befektetésekkel kapcsolatos módszertana alapján kerülnek értékelésre. A BlackRock harmadik féltől származó adatokat és/vagy fundamentális elemzést használ a fenntarthatósági tényezőkre negatív hatást gyakorló és jelentős károkozással járó befektetések azonosításához.

A Fenntartható Befektetések értékelése során figyelembe vesszük a káros hatásokat, és biztosítjuk a multinacionális vállalatokra vonatkozó OECD-iránymutatások és az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek nemzetközi előírásainak való megfelelést, beleértve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatában meghatározott nyolc alapvető egyezményben és az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényében meghatározott elveket és jogokat. Az ezeket az egyezményeket vélhetően megsértő kibocsátók nem minősülnek Fenntartható Befektetésnek.

C. A pénzügyi termék fenntartható befektetési célkitűzése

Az Alap teljes eszközállományának legalább 80%-át az Egyesült Államok kormánya által kibocsátott vagy garantált, fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be, amelyek pozitív társadalmi és/vagy környezeti hatással bírnak.

A „hatást kifejtő” befektetések olyan befektetések, amelyek célja, hogy a pénzügyi hozam mellett pozitív, mérhető társadalmi és/vagy környezeti hatást is generáljanak. Az Alap befektetési döntései ügynökség- és programspecifikus kutatáson alapulnak a fent leírt fix kamatozású értékpapírok közül azon értékpapírok azonosítása és kiválasztása érdekében, amelyek a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint vonzó hozamot képesek elérni, miközben pozitív társadalmi és/vagy környezeti hatást váltanak ki. A csoport értékeli a meglévő lakásépítési programokat és kezdeményezéseket, hogy meghatározza a társadalmi és/vagy környezeti hatás mértékét, valamint azt, hogy a programok vagy kezdeményezések miként támogatják a lakástulajdonhoz való hozzáférés javulását, a hitelfelvevők megtakarításait, támogatják-e a megfizethető lakáskínálat növekedését és/vagy csökkentik-e a megfizethető lakásvásárlási hitelek nyújtásának akadályait.

Az Alap Fenntartható Befektetésekbe fektet be. A BlackRock a Fenntartható Befektetések fogalmát olyan kibocsátókba vagy értékpapírokba történő befektetésekként definiálja, amelyek hozzájárulnak valamely környezetvédelmi vagy társadalmi cél eléréséhez, nem károsítják jelentősen e célok egyikét sem, és amelyek esetében a befektetést befogadó vállalatok jó irányítási gyakorlatot követnek. A BlackRock a releváns fenntarthatósági keretrendszerekre hivatkozik annak megállapításához, hogy a befektetés mennyire igazodik a környezetvédelmi vagy társadalmi célkitűzésekhez.

A BlackRock olyan Fenntartható Befektetésekbe fektet be, amelyek hozzájárulnak egy sor környezeti és/vagy társadalmi célkitűzéshez, amelyek többek között a következők lehetnek: alternatív és megújuló energia, energiahatékonyság, környezetszennyezés megelőzése vagy csökkentése, újrafelhasználás és újrahasznosítás, egészségügy, táplálkozás, higiénia és oktatás, valamint az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai („Környezetvédelmi és társadalmi célkitűzések”).

Egy befektetés akkor tekinthető úgy, hogy hozzájárul valamely Környezeti és/vagy Társadalmi célkitűzéshez, ha:
a) a kibocsátó üzleti tevékenységének minimális aránya hozzájárul valamely Környezeti és/vagy Társadalmi célkitűzéshez; vagy
b) a kibocsátó üzleti gyakorlata hozzájárul valamely Környezeti és/vagy Társadalmi Célkitűzéshez; vagy
c) a bevételek felhasználását annak alapján értékelik, hogy az hozzájárul-e valamely Környezeti és/vagy Társadalmi Célkitűzéshez, mint például a zöld kötvények, a szociális kötvények és a fenntarthatósági kötvények; vagy
d) a fix kamatozású értékpapírok valamely Környezeti és/vagy Társadalmi Célkitűzéshez igazodnak.

Az Alap a BlackRock EMEA Alapvető Szűrőket alkalmazza. Ezek a szűrők elkerülik a negatív környezeti kimenetelű kitettségeket azáltal, hogy kizárják az olyan kibocsátókba történő közvetlen befektetéseket, amelyek jelentős mértékben részt vesznek a termikus szén- és kátrányoshomok-kitermelésben, valamint a termikus szénalapú energiatermelésben. A negatív társadalmi következményeket azáltal is elkerüljük, hogy kizárjuk az ellentmondásos fegyverekkel és nukleáris fegyverekkel foglalkozó kibocsátókba történő közvetlen befektetéseket, valamint a polgári célú lőfegyverek és a dohánytermékek gyártásában és forgalmazásában való jelentős részvételt. Az Alap kizárja továbbá azokat a kibocsátókat, amelyekről úgy ítéli meg, hogy nem felelnek meg az ENSZ Globális Megállapodásának 10 alapelvének, amelyek az emberi jogokkal, a munkaügyi normákkal, a környezettel és a korrupció elleni küzdelemmel foglalkoznak.

Az Alap az általa támogatott ESG-jellemzők eléréséhez nem használ referenciamutatót.

D. Befektetési stratégia

Az Alap teljes eszközállományának legalább 80%-át az Egyesült Államok kormánya, kormányzati szervei vagy az Egyesült Államok kormánya által támogatott vállalatok által kibocsátott vagy garantált, pozitív társadalmi és/vagy környezeti hatást kifejtő kötvényekbe fekteti. Ezek közé tartoznak a Government National Mortgage Association (GNMA) jelzálog-fedezetű certifikátjai és más, az Egyesült Államok kormánya által kibocsátott jelzáloghitel-állományokban, például a Fannie Mae és a Freddie Mac által kibocsátott jelzálogfedezetű értékpapírokban (MBS) fennálló tulajdoni részesedést képviselő értékpapírok, amelyeket a Befektetési Tanácsadó (IA) saját belátása szerint hatásosnak ítélt Társadalmi és/vagy Környezeti hatásokat elérő jellemzőkkel rendelkeznek, beleértve (korlátozás nélkül) a vidéki lakóingatlanokat, a gyárilag előállított lakásokat, a State Housing Finance Authorities által kibocsátott lakásállományokat és az egyedi hatásokat kifejtő jelzálogfedezetű értékpapír-állományokat.

Azon értékpapírok kibocsátóinak több mint 90%-a, amelyekbe az Alap befektet, ESG-minősítéssel rendelkezik, vagy azokat ESG szempontból elemezték. Az Alap a BlackRock EMEA Alapvető Szűrőket alkalmazza.

A stratégia kötelező elemei a következők:
1. Fenntartani, hogy az Alap valamennyi befektetése Fenntartható Befektetés legyen (kivéve a likviditáskezelés és/vagy fedezeti célokra használt eszközöket, amelyek nem haladják meg az Alap teljes eszközállományának 20%-át). 2. Alkalmazni a BlackRock EMEA Alapvető Szűrőket.
3. Fenntartani, hogy a befektetési stratégia legalább 20%-kal csökkentse az Alap befektetési univerzumát.
4. Biztosítani, hogy az Alap által befektetett értékpapírok kibocsátóinak több mint 90%-a (a pénzpiaci alapok kivételével) ESG-minősítéssel rendelkezzen, vagy ESG szempontból elemezve legyen.

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt kedvezőtlen hatások figyelembevétele

Ez az Alap a BlackRock fenntartható befektetésekre vonatkozó DNSH-előírásán keresztül veszi figyelembe a főbb káros hatásokat. Az Alap éves beszámolójában tájékoztatást nyújt a főbb káros hatásokról.

Helyes vállalatirányítási politika

A BlackRock a befektetést befogadó vállalatok jó vállalatirányítási gyakorlatát a saját meglátások és a Befektetési Tanácsadó részvényesi szerepvállalásának kombinálásával, valamint külső ESG-kutatóktól származó adatokkal értékeli. A BlackRock külső ESG-kutatóktól származó adatokat használ arra, hogy kezdetben azonosítsa azokat a kibocsátókat, amelyek kielégítő irányítási gyakorlattal esetleg nem rendelkeznek megbízható irányítási struktúrával, a munkavállalói kapcsolatokkal, a személyzet javadalmazásával és az adóügyi megfeleléssel kapcsolatos kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal (KPI-k) kapcsolatban.

Amennyiben a kibocsátók a jó vállalatirányítás tekintetében potenciálisan problémásnak minősülnek, a kibocsátókat felülvizsgálják annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a Befektetési Tanácsadó egyetért ezzel a külső értékeléssel, a Befektetési Tanácsadó meggyőződjön arról, hogy a Befektetési Tanácsadónak a kibocsátóval való közvetlen együttműködése alapján a kibocsátó vagy megtette a korrekciós intézkedéseket, vagy észszerű időn belül meg fogja tenni azokat. A Befektetési Tanácsadó dönthet úgy is, hogy csökkenti az ilyen kibocsátókkal szembeni kitettséget.

E. Befektetések aránya

Az Alap valamennyi befektetése Fenntartható Befektetés vagy likviditáskezelés és/vagy fedezeti célokra használt eszköz lesz. A likviditáskezelés és/vagy fedezeti célokra használt eszközök nem haladják meg az Alap teljes eszközállományának 20%-át.

Az Alap teljes eszközállományának legalább 80%-át Fenntartható Befektetésekbe fekteti be, azonban az Alap nem vállal kötelezettséget a környezetvédelmi célú, illetve a társadalmi célú Fenntartható Befektetésekbe történő befektetések külön minimális szintjére.  

Az Alap teljes eszközállományának legfeljebb 20%-át fektetheti egyéb befektetésekbe. 

Az Alap befektetési célokra és a hatékony portfóliókezelés érdekében származékos termékeket használhat. A származékos termékek esetében a fent említett ESG-minősítések vagy elemzések csak a mögöttes befektetésre vonatkoznak.

Az Alap jelenleg nem vállal kötelezettséget arra, hogy eszközeinek több mint 0%-át az EU taxonómiájához igazodó környezetvédelmi célú Fenntartható Befektetésekbe fekteti, azonban ezek a befektetések a portfólió részét képezhetik.  

Az Alap nem vállal kötelezettséget arra, hogy átmeneti és támogató tevékenységekbe fektessen be, azonban ezek a befektetések a portfólió részét képezhetik.  

Az Alap eszközállományának legalább 80%-át Fenntartható Befektetésekbe fekteti be. Ezek a Fenntartható Befektetések az EU Taxonómiájához nem igazodó környezetvédelmi célú, társadalmi célú vagy a két cél kombinációját követő Fenntartható Befektetések keverékei lesznek, és a pontos összetétel változhat.

Az Alap az alábbi okokból fektet be olyan Fenntartható Befektetésekbe, amelyek az uniós taxonómiához nem igazodnak: (i) ez az Alap befektetési stratégiájának része; (ii) előfordulhat, hogy nem állnak rendelkezésre az uniós Taxonómiához való igazodás meghatározásához szükséges adatok; és/vagy (iii) előfordulhat, hogy az alapul szolgáló gazdasági tevékenységek az uniós taxonómia rendelkezésre álló technikai szűrési kritériumai alapján nem minősülnek elfogadhatónak, vagy az ilyen technikai szűrési kritériumokban meghatározott valamennyi követelménynek nem felelnek meg.

Az egyéb részesedések az eszközök 20%-ára korlátozódnak, és tartalmazhatnak származékos termékeket, pénzeszközöket és pénzeszköznek minősülő instrumentumokat, valamint kollektív befektetési formák részvényeit vagy befektetési jegyeit és a világ kormányai és szervezetei által kibocsátott, fix kamatozású, átruházható értékpapírokat (más néven hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat).

Az ilyen befektetések igénybevétele nem befolyásolja a fenntartható befektetési cél elérését, mivel ezeket a befektetéseket az Alap likviditáskezelési és/vagy fedezeti célokra használja.

A minimális környezetvédelmi vagy társadalmi biztosítékok szempontjából semmilyen más részesedést nem vesz figyelembe.

F. A fenntartható befektetési célkitűzés nyomon követése

A BlackRock kidolgozott egy nagymértékben automatizált megfelelési folyamatot annak biztosítására, hogy az Alapot a saját meghatározott befektetési irányelveinek megfelelően kezeljék. Ez magában foglalja az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőinek nyomon követését a „G. szakasz – Módszertanok” c. részben ismertetett vonatkozó módszertannak megfelelően.

Elsősorban a Portfóliókezelők felelősek a tájékoztatóban és az Alapra vonatkozó egyéb irányadó dokumentumokban foglalt szerződési felételek betartásáért, és őket az Aladdin, a BlackRock portfólió- és kockázatkezelő szoftvere támogatja.

A BlackRock üzleti műveletekkel foglalkozó csoportján belül működő Portfóliómegfelelési Csoport (Portfolio Compliance Group – PCG) felelős az Alap kódolható befektetési korlátozásainak kódokkal történő ellátásáért, a BlackRock kereskedés előtti és utáni a megfelelés-nyomonkövetési rendszerén belül az Aladdinban. Amennyiben valamely befektetési korlátozás nem kódolható, az irányelvek tesztelésére manuális eljárást alakítanak ki.

Kereskedés előtti és utáni ellenőrzés

Amikor létrehoznak egy ügyletet vagy megbízást, a megfeleltetési front-end rendszer a végrehajtás előtt valós időben felülvizsgálja a tranzakciót, összevetve azt a befektetési irányelvekkel. Nem megfelelő körülmény észlelése esetén az ügylet vagy megbízás végrehajtása nem folytatódhat.

Emellett az éjszaka folyamán kereskedés utáni megfelelési teszteket is futtatnak a napvégi pozíciók alapján, és azokat a kereskedési napot követő (T+1) napon közlik. Azonosítják a megfelelésre vonatkozó kivételeket és figyelmeztetéseket, és kivizsgálásra továbbítják azokat a megfelelő befektetési szakembereknek, akik a probléma megoldása érdekében – szükség esetén – bevonják az adott téma szakértőit. Az esetleges adatelemek azonosítását és vizsgálatát rögzítik egy olyan átfogó munkafolyamatot tartalmazó elektronikus rendszerben, amely ellenőrzési nyomvonalat biztosít. Szükség szerint megfelelő korrekciós intézkedésre kerül sor a kivételek megszüntetése érdekében.

Előfordulhat, hogy egyes ESG-jellemzők nyomon követése a rendszer működése vagy adatkorlátok miatt nem automatizálható. Az ilyen ESG-jellemzőket időszakosan felülvizsgálják és ellenőrzik annak biztosítása érdekében, hogy az adott termék teljesítse a kapcsolódó kötelezettségvállalásokat.

A szabálysértéseket a szabályozási kötelezettségeinknek megfelelően jelentjük az érintett alapkezelő társaságnak, könyvvizsgálónak, letétkezelőnek és szabályozó hatóságnak.

Amennyiben a BlackRock valamely alap kezelését részben átruházza valamely harmadik fél alapkezelőre, akkor a harmadik fél alapkezelő felelős az elfogadott és érvényben lévő befektetéskezelési megállapodás szerinti befektetési irányelvek és korlátozások betartásáért, ideértve az Alap környezeti vagy társadalmi jellemzőire vonatkozó irányelveket és korlátozásokat is. A környezeti vagy társadalmi jellemzőkre vonatkozó befektetési korlátozásokat általában közlik a harmadik fél alapkezelővel, amelyeket a BlackRock az adott Alap környezeti és társadalmi jellemzőinek megfelelően időről időre frissíthet. Ha a harmadik fél alapkezelő passzív stratégiát folytat, a referenciaindex nyomon követésével azt is figyelemmel kísérheti, hogy megvalósulnak-e adott környezeti vagy társadalmi jellemzők, ha beépíti ezeket a jellemzőket a saját módszertanába. A BlackRock napi adatokat kap a harmadik fél alapkezelő által tartott pozíciókról, és kereskedés utáni megfelelés-ellenőrzéseket végez a korbábban ismertetett a back-end megfelelési eljárásnak megfelelően. A BlackRock emellett rendszeres időközönként elvégzi a harmadik fél alapkezelő átvilágítását annak biztosítása érdekében, hogy az érvényben lévő nyomonkövetési keretek megfelelőek maradjanak.

G. Módszertan

A BlackRock az Alap tekintetében az alábbi módszertanokat fogadta el:

A fenntartható befektetések módszertana

A BlackRock saját módszertant dolgozott ki a Fenntartható Befektetések meghatározására, amely egy négy részre bontott értékelésből áll:
(i) a gazdasági tevékenység hozzájárulása a környezeti és/vagy társadalmi célkitűzésekhez;
(ii) jelentős károkozás elkerülése;
(iii) minimális óvintézkedések teljesítése;
(iv) jó irányítás (adott esetben).

Egy adott befektetésnél a teszt mind a négy elemének meg kell felelnie ahhoz, hogy Fenntartható Befektetésnek minősüljön. A Fenntartható Befektetések a szabályozási standardok teljesülésének biztosítása érdekében szigorú felügyeleti eljárás tárgyát képezik.

(i) A gazdasági tevékenység hozzájárulása a környezeti és/vagy társadalmi célkitűzésekhez

Környezetvédelmi és szociális célkitűzések
Az Alap olyan Fenntartható Befektetésekbe fektet be, amelyek számos környezeti és/vagy társadalmi célkitűzéshez járulnak hozzá, amelyek többek között a következők lehetnek: alternatív és megújuló energia, energiahatékonyság, környezetszennyezés megelőzése vagy csökkentése, újrafelhasználás és újrahasznosítás, egészségügy, táplálkozás, higiénia és oktatás, valamint az ENSZ fenntartható fejlődési céljai („Környezetvédelmi és szociális célkitűzések”).

A gazdasági tevékenység értékelése
Valamely befektetés Fenntartható Befektetésnek minősül az alábbi esetekben (a másik három pont teljesülése esetén):

Üzleti tevékenység
• Amennyiben a harmadik fél szállító adatai alapján készült szisztematikus felmérés szerint a termékeknek és/vagy szolgáltatásoknak tulajdonítható bevétel több mint 20%-a Környezeti és/vagy Társadalmi Célkitűzésekhez való hozzájárulás. A vállalat értékelésére fundamentális elemzés is használható, amennyiben nem áll rendelkezésre harmadik fél szállítótól származó adat, vagy ha egy elemző megállapítja, hogy az adatok pontatlanok, vagy azt, hogy a bevételnél megfelelőbb lényegességi mutató is létezik egy vállalat hozzájárulásának meghatározására, mint például tőkekiadások vagy újrahasznosítás.

Üzleti gyakorlatok
• Amennyiben a kibocsátó harmadik fél szállító adatai által vagy fundamentális elemzés útján igazolt szén-dioxid-mentesítési célt tűzött ki a „Tudományosan megalapozott célok” kezdeményezésnek megfelelően.
• Olyan kimutatható vezetési jellemző, amely a vállalat kulcsszerepét bizonyítja a fenntartható gyakorlatok ösztönzésében.

• Rögzített kamatozású értékpapírok
• Egy bevételeket felhasználó (use-of-proceeds) kötvény Fenntartható Befektetés lesz, amennyiben a bevételek felhasználása fenntartható módon hozzájárul valamelyik, fundamentális értékeléssel meghatározott Környezeti és/vagy Társadalmi Célkitűzéshez.
• Az egyéb rögzített kamatozású értékpapírok akkor lesznek Fenntartható Befektetések, ha az értékpapír a fundamentális értékelés szerint összhangban van a Környezeti és/vagy Társadalmi Célkitűzésekkel, ilyenek például az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak előmozdítása iránt elkötelezett, nemzetek feletti szervezetek által kibocsátott környezetvédelmi és/vagy társadalmi célú eszközfedezetű és jelzálogfedezetű értékpapírok.

(ii) Jelentős károkozás elkerülése (DNSH)

A Fenntartható Befektetések megfelelnek az alkalmazandó jogszabályok és rendeletek által meghatározott DNSH-követelményeknek. A BlackRock valamennyi Fenntartható Befektetésre vonatkozóan kidolgozott egy kritériumrendszert annak értékelésére, hogy egy befektetés jelentős kárt okoz-e. Ez a harmadik felektől származó adatokat és a fundamentális meglátásokat egyaránt figyelembe veszi. A befektetések szűrése e kritériumok alapján rendszeralapú ellenőrzések segítségével történik, és egyetlen olyan befektetés sem minősül Fenntartható Befektetésnek, amelyet jelentős kárt okozónak tartanak. A BlackRock minden egyes befektetéstípus esetében értékeli a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások mutatóit a rendeletben meghatározottak szerint.

A káros hatásokra vonatkozó kritériumok értékelése a befektetés (negatív környezeti vagy társadalmi hatásúként azonosított konkrét tevékenységekben való) üzleti érintettségére vagy vitatható környezeti vagy társadalmi tényezőkre vonatkozó, harmadik féltől származó adatok felhasználásával történik az olyan befektetések kizárása érdekében, amelyeket a BlackRock – kevés kivételtől eltekintve – károsnak ítélt a fenntarthatósági mutatók szempontjából, például ha az adatok nem naprakészek, vagy pontatlannak bizonyulnak.

Amennyiben nem áll rendelkezésre adat, vagy az adatok jelentős hiányosságokat mutatnak, fundamentális elemzést végeznek, észszerű erőfeszítéseket téve arra, hogy azonosítsák azokat a hatásokat, amelyeket a BlackRock a fenntarthatósági mutatók szempontjából károsnak ítél.

(iii) Minimális óvintézkedések teljesítése

A Fenntartható Befektetéseket harmadik fél adatszolgáltatótól származó adatok felhasználásával értékeljük, hogy megvizsgáljuk az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveinek és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveknek való megfelelést, beleértve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatában meghatározott nyolc alapvető egyezményben és az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényében meghatározott elveket és jogokat. Az ezeket az egyezményeket vélhetően megsértő kibocsátók nem minősülnek Fenntartható Befektetésnek.

(iv) Jó irányítás

A BlackRock a jó irányításra vonatkozó értékelése során külső (harmadik fél) ESG-kutatási szolgáltatótól származó adatokat használ azoknak a kibocsátóknak a kezdeti azonosítására, amelyek esetleg nem rendelkeznek kielégítő irányítási gyakorlattal a fent ismertetett kritériumokhoz kapcsolódó fő teljesítménymutatók (KPI-k) tekintetében. Amennyiben a kibocsátók a jó irányítás tekintetében potenciálisan problémásnak minősülnek, a kibocsátókat felülvizsgálják annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a Befektetési Tanácsadó/Befektetéskezelő egyetért ezzel a külső értékeléssel, a Befektetési Tanácsadó/Befektetéskezelő meggyőződjön arról, hogy a kibocsátó a Befektetéskezelőnek a kibocsátóval való közvetlen együttműködése alapján megtette-e a korrekciós intézkedéseket, vagy észszerű időn belül meg fogja-e tenni azokat. A Befektetési Tanácsadó/Befektetéskezelő dönthet úgy is, hogy csökkenti az ilyen kibocsátókkal szembeni kitettséget. A belső ellenőrzések a minimális szintre korlátozzák az Alapoknak a jó irányítással kapcsolatos hiányosságokat mutató kibocsátókkal szembeni közvetett kitettségeit, amelyeket emellett rendszeres időközönként ellenőriznek, hogy a minimális szinten tartsák ezt a közvetett kitettséget.

Egyéb módszertanok

Ezenkívül az alábbi módszertanokat alkalmazzák a fenntartható befektetési cél teljesülésének mérésére:
1. Az Alap a BlackRock EMEA Alapvető Szűrőket alkalmazza. További információk a BlackRock EMEA Alapvető Szűrőkről a következő címen érhetők el: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Az Alapot a stratégiájának környezeti és/vagy társadalmi jellemzői alapján, az SFDR szerinti Szabályozástechnikai standardokban meghatározott főbb káros hatások mutatóinak figyelembevételével értékelték. Felmértük, hogy figyelembe vették-e, és hogyan vették figyelembe ezeket, és ismertetjük, hogy ezek a jellemzők hogyan rendelhetők hozzá a szerződéskötést megelőző és időszakos jelentésünkben szereplő főbb káros hatások mutatóihoz.

H. Adatforrások és adatfeldolgozás

Adatforrások

A BlackRock Portfóliókezelői hozzáférnek azokhoz a kutatásokhoz, adatokhoz, eszközökhöz és elemzésekhez, amelyek az ESG-szempontú meglátások befektetési folyamataiba történő integrálását célozzák. Az Aladdin az operációs rendszer, amely összekapcsolja az adatokat az emberekkel és a portfóliók valós idejű kezeléséhez szükséges technológiával, valamint a BlackRock ESG-elemzései és adatszolgáltatási képességei mögött lévő motorral. A BlackRock Portfóliókezelői az Aladdint használják arra, hogy befektetési döntéseket hozzanak, hogy nyomon kövessék a portfóliókat, és hozzáférjenek azokhoz a lényeges ESG-szempontú meglátásokhoz, amelyek az Alap ESG-jellemzőinek elérését célzó befektetési folyamat alapjául szolgálnak.

Az ESG-adatkészletek külső (harmadik fél) adatszolgáltatóktól – többek között az MSCI, a Sustainalytics, a Refinitiv, az S&P és a Clarity AI társaságtól – származnak. Ezek az adatkészletek kiemelt ESG-pontszámokat, szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó adatokat, üzleti részvételi mutatókat és ellentmondásokat is tartalmazhatnak, és ezek az adatkészletek beépültek a Portfóliókezelők rendelkezésére álló és a BlackRock befektetési stratégiájában alkalmazott Aladdin-eszközökbe. Ezek az eszközök a teljes befektetési folyamatot támogatják, a kutatástól a portfóliók összeállításán és modellezésén át az adatszolgáltatásig.

Az Adatminőség biztosítása érdekében hozott intézkedések

A BlackRock átfogó átvilágítási folyamatot alkalmaz a szolgáltatói ajánlatok értékelésére, rendkívül célzott módszertani felülvizsgálatokkal és a termék fenntartható befektetési stratégiáján (és környezeti, társadalmi jellemzőin vagy fenntartható célkitűzésén) alapuló lefedettségi értékelésekkel. Folyamatunk minőségi és mennyiségi elemzést egyaránt magában foglal, hogy az adott esettől függően a szabályozási standardoknak megfelelően értékeljük az adattermékek alkalmasságát.

Az ESG-adatokat és -szolgáltatókat az alábbi öt fő területen értékeljük:
1. Adatgyűjtés: ide tartozik többek között az adatszolgáltatók alapul szolgáló adatforrásainak értékelése, az adatok rögzítéséhez használt technológia, a félretájékoztatás azonosítására szolgáló eljárás, valamint a gépi tanulásra, illetve az emberek által végzett adatgyűjtésre irányuló megközelítések alkalmazása. A tervezett fejlesztéseket is figyelembe vesszük.
2. Az adatok köre: értékelésünk magában foglalja, azonban nem korlátozódik arra a lefedettségre, amit egy adatcsomag biztosít a kibocsátókból és eszközosztályokból álló, befektetésre alkalmas univerzumunkban. Ez az anyavállalatok és leányvállalataik kezelésének figyelembevételét, valamint a becsült, illetve bejelentett adatok felhasználását is magában foglalja.
3. Módszertan: értékelésünk részét képezi többek között a harmadik fél szolgáltatók által alkalmazott módszertanok vizsgálata, ideértve az adatgyűjtési és számítási módszerek, az iparági, illetve szabályozási szabványokhoz vagy keretrendszerekhez való igazodás, a lényegességi küszöbértékek, valamint az adathiányra vonatkozó megközelítésük vizsgálatát.
4. Adatellenőrzés: értékelésünk magában foglalja többek között a harmadik fél szolgáltatóknak az összegyűjtött adatok ellenőrzésére irányuló megközelítéseit és minőségbiztosítási folyamatait, beleértve a kibocsátókkal való együttműködésüket.
5. Működés: értékeljük az adatszolgáltatók működésének számos vonatkozását, többek között a szabályzataikat és eljárásaikat (beleértve az esetleges összeférhetetlenségek vizsgálatát), az adatkutató csapataik méretét, képzési programjaikat és harmadik fél kiszervezők általuk történő bevonását.

Emellett a BlackRock aktívan részt vesz a módszertanok javasolt módosításaival kapcsolatos szolgáltatói konzultációkon, amennyiben azok harmadik féltől származó adatkészletekre vagy indexmódszertanokra vonatkoznak, valamint átgondolt visszajelzéseket és ajánlásokat nyújt be az adatszolgáltatók technikai csoportjainak. A BlackRock folyamatosan együttműködik ESG-adatszolgáltatókkal, köztük indexszolgáltatókkal, hogy lépést tartson az iparági fejleményekkel.

Az adatkezelés módja

A BlackRock belső folyamatai a befektetési szakemberek általi felhasználásra, valamint átláthatósági és adatszolgáltatási célokra szánt, kiváló minőségű, szabványosított és konzisztens adatok szolgáltatására összpontosítanak. Az adatokat, köztük az ESG-adatokat is a már meglévő felületeinken keresztül kapjuk meg, majd számos olyan minőség-ellenőrzés és teljességvizsgálat elvégzésével dolgozzuk fel őket, amelyek célja az adatok kiváló minőségének biztosítása, még azelőtt, hogy a BlackRock rendszerein és alkalmazásain, például az Aladdinon belül további felhasználás céljából rendelkezésre bocsátanák őket. A BlackRock integrált technológiája lehetővé teszi, hogy a kibocsátókra és befektetésekre vonatkozó adatokat számos különböző környezeti, társadalmi és irányítási mutató és adatszolgáltató szerint állítsuk össze, majd a befektetési csapatok és egyéb támogatási és ellenőrzési funkciók, például a kockázatkezelési osztály rendelkezésére bocsássuk azokat.

A Becsült Adatok használata

A BlackRock arra törekszik, hogy a lehető legtöbb, vállalatok által szolgáltatott adatot rögzítse harmadik fél adatszolgáltatók segítségével, azonban a közzétételi keretekkel kapcsolatos iparági szabványok még mindig kialakulóban vannak, különösen az előretekintő mutatók tekintetében. Ezért bizonyos esetekben az adatszolgáltatóktól származó, becslésen alapuló vagy azokat közelítő mérőszámokra támaszkodunk, hogy lefedjük a befektetésre alkalmas kibocsátók széles körét. Bár a BlackRock jelentős mennyiségű becsült adatra támaszkodik a befektetésre alkalmas univerzumunkban, amelyek mértéke adatkészletenként eltérő lehet, az adatok területén jelentkező jelenlegi kihívások miatt azonban arra törekszünk, hogy a becslések használata összhangban álljon a szabályozási iránymutatással, és megszerezzük az adatszolgáltatóktól a módszertanaikra vonatkozó szükséges dokumentumokat, és átláthatóságot biztosítsanak számunkra. A BlackRock felismeri az adatminőség és adatlefedettség javításának jelentőségét, és folyamatosan fejleszti a befektetési szakemberek és egyéb csapatok rendelkezésére álló adatkészleteket. Előfordulhat, hogy az alapok kifejezett adatlefedettségi szinteket állapítanak meg, amennyiben azt a helyi, országos szintű szabályozások előírják.

I. Módszertani és adatkorlátok

Módszertani korlátok

A fenntartható befektetés egy folyamatosan változó terület, mind az ágazat megértése, mind pedig a szabályozási keretrendszerek szempontjából, regionális és globális szinten egyaránt. A BlackRock továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket az EU fenntartható befektetésekre vonatkozó keretrendszerének folyamatban lévő végrehajtása terén, és igyekszik fejleszteni befektetési módszertanait a szabályozási környezet változásaihoz való igazodás biztosítása érdekében. Következésképpen a BlackRock a jövőben bármikor frissítheti ezeket a közzétételeket, valamint az általa használt módszertanokat és adatforrásokat, ha a piaci árak változnak, vagy ha további iránymutatások válnak elérhetővé.

A BlackRock az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait és részcéljait a környezeti és/vagy társadalmi célkitűzések jegyzékeként használja. Minden értékelést szigorúan a Tájékoztatóban meghatározott módszertannak megfelelően végzünk el. A fenntartható fejlődési célok hagyományos alkalmazásával összefüggő feltevések nem tekinthetők az értékelés részének, ideértve többek között az alkalmazandó földrajzi korlátozásokat és az időben és alkalmazási körükben esetlegesen korlátozott kötelezettségvállalásokat, például a kizárólag kormányokra vonatkozó célokat.

Az adatforrásokkal kapcsolatos korlátokat az alábbiakban ismertetjük.

Adatkorlátok

Az ESG-adatkészletek a közzétételi előírások, szabályozási keretrendszerek és iparági gyakorlatok alakulásával folyamatosan változnak és javulnak. A BlackRock továbbra is számos piaci szereplővel működik együtt az adatok minőségének javítása érdekében.

Habár minden ESG-mérőszámnak saját egyedi korlátai lehetnek, az adatkorlátok általánosságban az alábbiakat foglalhatják magukban (de nem korlátozódnak azokra):
• bizonyos ESG-mérőszámok beszerezhetetlensége a kibocsátókat, földrajzi területeket vagy ágazatokat érintő eltérő adatszolgáltatási és közzétételi előírások miatt;
• A fenntarthatóságra vonatkozó, kialakulóban lévő, jogszabályban előírt vállalati beszámolási szabványok, amelyek eltéréseket okoznak a tekintetben, hogy maguk a vállalatok milyen mértékben szolgáltathatnak adatot a szabályozási kritériumok alapján, ezért egyes mérőszámok lefedettségi szintje alacsony lehet
• Az eltérő időszakokban gyűjtött becsült, illetve szolgáltatott ESG-adatok következetlen használata és változó mértéke a különböző adatszolgáltatóknál, ami megnehezíti az adatok összehasonlíthatóságát.
• A becsült adatok jellegükből adódóan eltérhetnek a tényleges számadatoktól az adatszolgáltatók feltevései és feltételezései miatt.
• a kibocsátók eltérő megítélése vagy értékelése a szolgáltatók eltérő módszereiből, illetve szubjektív szempontok alkalmazásából adódóan;
• a legtöbb vállalati ESG-adatszolgáltatásra és -közzétételre évente kerül sor, és jelentős időt vesz igénybe, ami azt jelenti, hogy ezeket az adatokat a pénzügyi adatokhoz képest késéssel állítják elő. Emellett előfordulhat, hogy a különböző adatszolgáltatók változó gyakorisággal frissítik és építik be adatkészleteikbe ezeket az adatokat;
• Az adatok köre és alkalmazhatósága eszközosztályonként és mutatónként eltérő lehet
• A jövőre vonatkozó adatok, például az éghajlattal kapcsolatos célok jelentősen eltérhetnek a múltbéli és jelenlegi mérőszámoktól

A fenntarthatósági mutatókkal ellátott mérőszámok kiszámításával kapcsolatos további tájékoztatás az Alap éves beszámolójában található.

Fenntartható befektetések, környezeti és társadalmi kritériumok

A fenntartható befektetés és a fenntarthatóság megértése az adatkörnyezettel együtt változik. Az iparági szereplők számára kihívást jelent, hogy azonosítsanak egy egységes vagy több szabványosított mérőszámot ahhoz, hogy teljes képet adjanak egy vállalatról vagy befektetésről. A BlackRock ezért létrehozott egy keretrendszert a fenntartható befektetések azonosítására, figyelembe véve a szabályozási követelményeket.

A BlackRock harmadik fél szállító adatait használja fel annak értékelése során, hogy a befektetések okoznak-e jelentős kárt, és jó irányítási gyakorlatokat folytatnak-e. Adódhatnak olyan körülmények, amikor nem áll rendelkezésre adat, illetve az adatok hiányosak vagy pontatlanok. Ebben az esetben fundamentális értékelések végezhetők arányos megközelítés alkalmazásával, észszerű erőfeszítéseket téve a valószínűsíthetően jelentős hatással bíró kérdések azonosítására. Az észszerű erőfeszítések ellenére sem áll mindig rendelkezésre információ. Ebben az esetben szubjektív értékelés elvégzésére kerül sor a BlackRocknak az adott befektetéssel vagy iparággal kapcsolatos ismeretei alapján. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az adatok olyan intézkedéseket tükröznek, amelyeket a kibocsátók esetleg csak utólag hoztak meg, továbbá hogy nem tükrözik az összes lehetséges jelentős károkozást.

J. Átvilágítás

A BlackRock magas szintű átvilágítást alkalmaz az Alap befektetéseinek kiválasztása és folyamatos nyomon követése során az Alap befektetésre, likviditásra és kockázati irányelveinek való megfelelés céljából, valamint a fenntarthatósági kockázat, az ESG-kritériumok és az általános teljesítmény tekintetében. A Portfóliókezelőket kereskedés előtti és utáni ellenőrzéseknek vetik alá a befektetési platformon, amennyiben az adott alapok környezeti vagy társadalmi jellemzőket támogatnak, a fenntarthatóságot kötelező jelleggel beépítik a befektetési folyamatba, vagy fenntartható befektetési céllal rendelkeznek. A Befektetésfelügyeleti csoport átvilágítási együttműködést folytat a portfólióvezetőkkel, és felügyeli a belső korlátozásokat, amelyek kiegészíthetik az alap tájékoztatójában meghatározott követelményeket. A Portfóliókezelők emellett betartják az európai, közel-keleti és afrikai régióra (EMEA) vonatkozó szabályzatokat is, ideértve a Befektetési Átvilágításra vonatkozó szabályzatot, amelyet a fenntarthatósági kockázatok beépítése érdekében frissítettek. A Legal and Compliance (Jogi és Megfelelési) csoport bevezetett egy keretrendszert annak biztosítására, hogy minden munkavállaló – beleértve a Portfóliókezelőket is – alkalmazza és betartsa a vonatkozó szabályzatokat és eljárásokat.

A Befektetési Tanácsadó integrálja a fenntarthatósági kockázatokat az Alap befektetési átvilágítási folyamatába. Elsősorban az Alap portfóliókezelői felelősek a fenntarthatósági kockázatok mérlegeléséért. A Befektetési Tanácsadóhoz tartozó felügyeleti keretrendszer vonatkozik rájuk, emellett a BlackRock kockázatkezelési feladatait ellátó Kockázat- és Kvantitatív Elemzési Csoport (Risk & Quantitative Analysis, RQA) független felülvizsgálatokat végez a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatban, és a megfelelési csoport további felügyeletet biztosít, valamint ellenőrzi az egyes alapokra vonatkozó ESG-követelményeket és befektetési korlátozásokat. Az RQA a BlackRock kockázatkezelési keretrendszerén belül a második védelmi vonal. Az RQA felel a BlackRock Befektetési és Vállalati kockázatkezelési keretrendszeréért, amely a fenntarthatósággal kapcsolatos befektetési kockázatok felügyeletét foglalja magában. Az RQA Investment Risk (Befektetési Kockázat) csapata rendszeres felülvizsgálatokat végez a portfóliókezelőkkel annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a befektetési csoportok tájékoztatást kapjanak a vonatkozó fenntarthatósági kockázatokról, kiegészítve a fenntarthatósági szempontok elsődleges ellenőrzését és felügyeletét a befektetési platformunkon. Az RQA rendelkezik egy külön a fenntarthatósági kockázatokra szakosodott csoporttal is, ez a Sustainability Risk Team (Fenntarthatósági Kockázat Csoport), amely együtt dolgozik a kockázatkezelőkkel és a vállalkozásokkal e konstruktív szerepvállalás megerősítésén. Az RQA együttműködik a Befektetési Platform munkacsoportjaival és az Aladdin Sustainability Lab csoporttal az egész vállalatra kiterjedő céges adatokkal, modellezéssel, módszertanokkal és elemzésekkel kapcsolatos konzultáció révén, a vállalat fenntarthatósági eszközkészletének fejlesztése céljából. Ezenkívül a BlackRock valamennyi portfóliókezelő számára rendelkezésére bocsátja a főbb káros hatásokkal kapcsolatos adatokat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a főbb káros hatásokkal kapcsolatos adatok jelenlegi köre piaconként, eszközosztályonként és ágazatonként eltérő.  A BlackRock a környezeti, társadalmi és irányítási szabályozási követelmények, köztük az SFDR végrehajtása keretében szorosan együttműködik az adatszolgáltatókkal és a befektetési csoportokkal annak biztosítása érdekében, hogy a megalapozott és megbízható információk megfelelő átvilágítási eljáráson menjenek keresztül, és amennyiben az lehetséges, rendelkezésre bocsássák őket. További információ a fenti „D. szakasz – Befektetési stratégia” c. részben olvasható.

K. Szerepvállalási politikák

Az Alap

Az Alap nem használ szerepvállalást környezeti vagy társadalmi jellemzőkkel vagy fenntartható befektetési célokkal kapcsolatos, kötelező érvényű kötelezettségvállalások teljesítésének eszközeként. Ez a szerepvállalás a rögzített kamatozású eszközökre irányuló befektetési stratégiát folytató alapok portfóliókezelő csapata által végzett Átvilágítás részét képezheti annak felmérése érdekében, hogy hogyan kezelik a vállalatok a környezeti, társadalmi és irányítási kockázatokat és lehetőségeket, és ezek milyen hatást gyakorolnak a vállalatok pénzügyi helyzetére. A szerepvállalást – adott esetben – az aggályok megvitatására, a lehetőségek megértésére és az építő jellegű visszajelzések egymással való megosztására használjuk fel, abból kiindulva, hogy a környezeti, társadalmi és irányítási kérdések szorosan kapcsolódnak a vállalkozások hosszú távú stratégiájához és alapvető értékéhez. Erre a szerepvállalásra a Business Investment Stewardship (Üzleti Befektetések Felügyelete) csoporttal való együttműködés keretében is sor kerülhet, azonban ez nem minidig van így, közvetlenül is megvalósulhat. A rögzített kamatozású eszközök portfóliókezelő csapata vállalati pénzügyi vezetőknél is alkalmazhatja a szerepvállalást a megbízható kibocsátás biztosítása érdekében, amikor a zöld és szociális kötvények kibocsátásán dolgoznak.

Általános

A BlackRockon belül több szinten zajlik együttműködés azokkal a vállalatokkal, amelyekbe ügyfeleink eszközeit befektetjük. 

Amennyiben egy adott portfóliókezelő csapat kifejezetten a szerepvállalást jelöli meg azon eszközök egyikeként, amelyekkel az SFDR keretében a környezeti, társadalmi és irányítási kérdések iránti elkötelezettségét igyekszik kifejezni, akkor az ilyen szerepvállalási politika hatékonyságának módszereit és az ilyen szerepvállalási politika esetleges módosításának módjait abban az esetben, ha nem érik el a kívánt hatást (általában a meghatározott fő kedvezőtlen mutatók csökkenésében kifejezve), akkor az adott alapra vonatkozó tájékoztató és weboldal közzétételei ismertetik. 

Amennyiben a befektetési csoportok úgy döntenek, hogy kihasználják a szerepvállalás nyújtotta lehetőségeket, ami többféle formában történhet, de lényegében a portfóliókezelő csapat rendszeres és folyamatos párbeszédre törekszik az együttműködésben részt vevő, befektetéseket befogadó vállalatok vezetőivel vagy igazgatótanácsi tagjaival, hogy előmozdítsa az azonosított ESG-jellemzőkre és fő kedvezőtlen mutatókra irányuló hatékony és eredményes vállalatirányítási és fenntartható üzleti gyakorlatokat, valamint megértse a vállalat vezetésének hatékonyságát és felügyelje az azonosított ESG-kérdések megoldására irányuló tevékenységeket. A szerepvállalás továbbá lehetővé teszi, hogy a portfóliókezelő csapat visszajelzést adjon a vállalati gyakorlatokról és közzétételekről.

Amennyiben az érintett portfóliókezelő csapatnak aggályai vannak egy vállalatnak az azonosított ESG-jellemzőkkel és/vagy fő kedvezőtlen mutatókkal kapcsolatos megközelítését illetően, dönthet úgy, hogy elmagyarázza elvárásait a vállalat igazgatóságának vagy vezetőségének, és a közgyűléseken szavazással jelezheti, hogy aggályai vannak, általában az általuk felelősnek tartott, az azonosított ESG-jellemzők vagy a fő kedvezőtlen mutatók javulásáért felelős igazgatók újraválasztása ellen szavazva.

A BlackRock – függetlenül bármelyik portfóliókezelő csapat tevékenységétől – a legmagasabb szinten, a bizalmi megközelítés részeként úgy döntött, hogy ügyfeleinek hosszú távon a legjobb érdeke, hogy tájékozott, elkötelezett részvényesként támogassa a stabil vállalatirányítást. A BlackRocknál ez a BlackRock Investment Stewardship feladata. A BlackRock elsősorban a BIS csapat munkája révén tesz eleget a részvényesi jogokról szóló II. irányelv („SRD II”) részvénytársaságokkal és a befektetési ökoszisztéma más szereplőivel kapcsolatos szerepvállalás követelményeinek.  A BlackRock SRD II szerinti szerepvállalási politikájának egy példánya a https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf oldalon található.

A BlackRock befektetési felügyeletre vonatkozó megközelítését a BIS Globális Alapelvek és a piaci szintű szavazási irányelvek ismertetik. A BIS Globális Alapelvek meghatározzák vállalatirányítási filozófiánkat, valamint a vállalatok hosszú távú értékteremtését támogató vállalatirányítással és fenntartható üzleti gyakorlattal kapcsolatos nézeteinket. Elismerjük, hogy a vállalatirányítás elfogadott szabványai és normái piaconként eltérőek, azonban úgy véljük, hogy a vállalatirányítási gyakorlatnak vannak olyan alapvető elemei, amelyek globálisan meghatározóak a vállalat hosszú távú értékteremtő képességének szempontjából. Piac-specifikus szavazási irányelveink részletesen leírják, hogy a BIS hogyan hajtja végre a globális alapelveket – figyelembe véve a helyi piaci szabványokat és normákat –, és szolgáltatnak információt a részvényesi közgyűlések egyes szavazási pontjaival kapcsolatos szavazási döntéseinkhez.  A BlackRock befektetési felügyeletre és szerepvállalásra vonatkozó általános megközelítése a megtalálható a https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive és a https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship oldalon.

A BIS a kötelezettségvállalás során egyes ESG-témákra összpontosíthat, amelyeket a BlackRock szavazási prioritásai tartalmaznak: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf.

L. A fenntartható befektetési célkitűzés elérése

Nincs referenciamutatóként kijelölt konkrét index annak meghatározására, hogy ez a pénzügyi termék összhangban van-e az általa támogatott környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2023. aug. 31.
Név Súly (%)
GNMA2 30YR 56,21
FNMA 30YR UMBS 14,60
FHLMC 30YR UMBS SUPER 10,27
GNMA2 30YR TBA(REG C) 6,27
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 3,61
Név Súly (%)
FHLMC 30YR UMBS 3,09
GNMA_21-191B BI 1,48
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION 0,79
FHMR_20-P003 A2 0,53
FHLMC_4398 ZX 0,37
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. aug. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. aug. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. aug. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A3 USD Havi kifizetés 7,30 0,00 0,00 2023. szept. 22. 7,82 7,23 LU0172418690
Class ZI2 USD - 10,27 -0,01 -0,10 2023. szept. 22. 10,79 9,86 LU2533725599
D2 USD Nincs kifizetés 18,39 -0,02 -0,11 2023. szept. 22. 19,37 17,71 LU0424777026
A2 USD Nincs kifizetés 17,50 -0,02 -0,11 2023. szept. 22. 18,47 16,92 LU0096258446
Class ZI2 Hedged EUR - 10,00 -0,01 -0,10 2023. szept. 22. 10,68 9,86 LU2533725326
E2 USD Nincs kifizetés 15,67 -0,01 -0,06 2023. szept. 22. 16,59 15,21 LU0147385842
E2 EUR Nincs kifizetés 14,69 -0,04 -0,27 2023. szept. 22. 16,44 14,45 LU0277197322
A1 USD Havi kifizetés 7,28 -0,01 -0,14 2023. szept. 22. 7,82 7,22 LU0035308682

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Siddharth Mehta
Siddharth Mehta

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 380 USD
-26,2%
7 210 USD
-10,3%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 940 USD
-20,6%
8 180 USD
-6,5%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 600 USD
-4,0%
9 920 USD
-0,3%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 260 USD
2,6%
10 700 USD
2,3%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom