Aktier

BGF European Value Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i HKD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 29.maj.2020 EUR 486
Basvaluta EUR
Fondstart 08.jan.1997
Startdatum 26.feb.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI Europe Value Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,83%
ISIN LU1023061713
Bloomberg, kortnamn BGEVA2H
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BJMZFH7
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering HKD 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF European Value Fund, Class A2 Hedged, per den 31.jul.2018 listad mot 228 Other Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
SANOFI SA 5,60
ENEL SPA 4,40
VINCI SA 3,43
IBERDROLA SA 3,14
RIO TINTO PLC 3,08
Namn Vikt (%)
ALLIANZ SE 3,04
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,02
NOVO NORDISK A/S 3,01
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,91
ROCHE HOLDING AG 2,89
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged HKD Ingen 108,45 3,27 3,11 131,07 80,70 - LU1023061713 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 11,21 0,34 3,13 13,53 8,34 - LU1023061473 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 11,93 0,36 3,11 14,37 8,86 - LU1153585531 - -
Class A2 EUR Ingen 59,22 1,73 3,01 71,85 44,31 - LU0072462186 - -
Class D2 USD Ingen 72,81 2,58 3,67 85,11 52,47 - LU0827879411 - -
Class A2 GBP Ingen 51,76 -0,24 -0,46 60,25 40,83 - LU0171282212 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 10,87 -0,07 -0,64 13,93 8,39 - LU1023061044 - -
Class D2 GBP Ingen 57,98 1,11 1,95 66,05 44,79 - LU0827879338 - -
Class X2 EUR Ingen 9,25 0,28 3,12 11,16 6,89 - LU1333799911 - -
Class A4 GBP Årlig 42,73 0,82 1,96 48,78 33,06 - LU0204062672 - -
Class I2 EUR Ingen 13,38 -0,09 -0,67 16,68 10,29 - LU0949170939 - -
Class A2 USD Ingen 66,27 2,34 3,66 77,64 47,83 - LU0171281750 - -
Class A4 EUR Årlig 44,89 1,31 3,01 54,46 33,58 - LU0162690340 - -
Class D4 GBP Årlig 42,96 0,83 1,97 48,94 33,18 - LU0827879502 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 109,57 3,32 3,12 133,14 81,98 - LU1333800198 - -
Class D2 EUR Ingen 63,16 -0,41 -0,64 78,77 48,61 - LU0329592454 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Brian Hall
Brian Hall

Dokument

Dokument