Akcje

BGF World Gold Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-lip-2019 USD 4 972,947
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 45
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-gru-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-paź-2016
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,06%
ISIN LU1499592118
Notowania agencji Bloomberg BGWA2PH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BD60F87
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna PLN 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2019
Nazwa Waga ( %)
BARRICK GOLD CORP 9,58
NEWCREST MINING LTD 9,15
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,67
NEWMONT GOLDCORP CORP 8,10
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,95
Nazwa Waga ( %)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,58
FRANCO NEVADA CORP 4,25
ALAMOS GOLD INC 3,82
FRESNILLO PLC 3,69
B2GOLD CORP 3,55
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 90,19 -0,20 -0,22 90,39 63,24 - LU1499592118 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 27,74 0,07 0,25 27,74 18,59 - LU0171305526 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,48 -0,01 -0,22 4,49 3,20 - LU0326423224 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,75 -0,01 -0,21 4,76 3,38 - LU0326422689 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 25,07 0,06 0,24 25,07 16,87 - LU0171306680 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 28,12 -0,06 -0,21 28,18 19,54 - LU0090841262 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 31,12 -0,06 -0,19 31,18 21,53 - LU0055631609 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura