Akcje

BGF European Equity Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2019

14,42 -6,47 12,58 -10,77 30,32
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2019

8,22 2,58 10,24 -10,57 26,05

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-sty-2020 EUR 1 872,376
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 41
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 03-gru-2010
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 17-gru-2014
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU1153584641
Notowania agencji Bloomberg BGEEA2H
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BTF8BP3
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Equity Income Fund, Class A2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 26-cze-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
ROCHE HOLDING AG 4,07
TOTAL SA 4,05
TELE2 AB 4,00
IBERDROLA SA 3,99
NESTLE SA 3,95
Nazwa Waga ( %)
BP PLC 3,93
ALLIANZ SE 3,87
SCOR SE 3,85
VINCI SA 3,39
GLAXOSMITHKLINE PLC 3,09
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 15,07 -0,03 -0,20 15,10 11,53 - LU1153584641 - -
KLASA A2 USD - 24,56 -0,02 -0,08 24,58 23,38 - LU2091194634 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 22,12 -0,06 -0,27 22,18 17,41 - LU0562822386 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 21,20 -0,05 -0,24 21,25 16,77 - LU0628612748 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Literatura

Literatura