Akcje

BGF European Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

18,19 -13,86 7,21 -0,92 1,21
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

21,99 -13,71 16,95 -0,43 5,45

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-maj-2019 EUR 1 242,456
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2019 54
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 30-lis-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 26-lut-2014
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Net TR in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU1023060665
Notowania agencji Bloomberg BGEUA2G
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BJMZFD3
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Fund, Class A2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 06-lip-2015)

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2019
Nazwa Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S 3,70
ROCHE HOLDING AG 3,37
DIAGEO PLC 3,29
EXPERIAN PLC 3,24
SIKA AG 3,05
Nazwa Waga ( %)
SAFRAN SA 2,99
SANOFI SA 2,96
PRUDENTIAL PLC 2,88
SAP SE 2,72
ALLIANZ SE 2,70
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,02 -0,16 -1,43 11,47 9,33 - LU1023060665 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 100,54 -1,44 -1,41 105,92 85,45 - LU0090830901 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 16,72 -0,23 -1,36 17,29 14,00 - LU0526926950 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 123,74 -2,09 -1,66 135,81 107,73 - LU0171280430 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 111,13 -1,59 -1,41 116,53 94,26 - LU0011846440 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura