Wiele aktywów

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

20,35 -0,72 5,86 -1,44 8,01
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
8,01 4,06 6,13 - 5,03
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
9,52 0,07 1,08 8,01 12,69 34,64 - 40,30

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-lip-2019 USD 7 938,269
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 3972
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 28-cze-2012
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 08-sie-2012
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Wskaźnik odniesienia Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,24%
ISIN LU0813497111
Notowania agencji Bloomberg BGMAE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B8BP3G6
Bloomberg Benchmark Ticker NO_BENCH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class E2, as of 30-cze-2019 rated against 703 USD Moderate Allocation Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 01-maj-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2019
Nazwa Waga ( %)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,50
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,91
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 0,62
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,50
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,42
Nazwa Waga ( %)
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,39
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0,39
STATE STREET CORP 3.41025 06/15/2037 0,37
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 0,33
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) 144A 6.125 12/31/2049 0,32
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 14,31 0,07 0,49 14,31 12,70 - LU0813497111 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,80 0,00 0,00 10,84 9,91 - LU0784383399 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 12,39 0,06 0,49 12,39 10,97 - LU1162516477 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,52 -0,01 -0,09 10,56 9,68 - LU1062843690 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,90 0,00 0,00 13,94 12,54 - LU0784385840 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura