Akcje

BGF Nutrition Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

0,28 -14,88 11,69 4,50 -1,69
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,38 3,39 -0,09 - 0,61
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
11,91 0,19 -1,03 0,38 10,50 -0,47 - 5,20

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-sie-2019 USD 55,585
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 46
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 09-lut-2010
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 20-kwi-2011
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia DAX Global Agribusiness Index in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,99%
ISIN LU0612935741
Notowania agencji Bloomberg BGFWA2P
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B4ZCFM5
Bloomberg Benchmark Ticker DXGLBAUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna PLN 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,14
FMC CORPORATION 4,12
KERRY GROUP PLC 3,99
NESTLE SA 3,72
TYSON FOODS INC 3,64
Nazwa Waga ( %)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,50
UPL LTD 3,29
TRIMBLE INC 2,97
GLANBIA PLC 2,90
GROCERY OUTLET INC 2,76
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 10,23 0,08 0,79 11,14 9,18 - LU0612935741 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 10,98 0,07 0,64 11,40 9,52 - LU0496654822 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 12,77 0,10 0,79 13,73 11,37 - LU0385154629 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,15 0,09 0,81 12,34 10,13 - LU0471298348 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura