Akcje

BGF Nutrition Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

-1,12 -15,39 11,29 5,72 -0,38
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
1,71 4,16 -0,02 - 2,91
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
12,81 0,31 -0,61 1,71 13,01 -0,08 - 31,20

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sie-2019 USD 55,124
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 46
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 09-lut-2010
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 09-lut-2010
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Agriculture
Wskaźnik odniesienia Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,98%
ISIN LU0385154629
Notowania agencji Bloomberg WLDA2US
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B3DJLR8
Bloomberg Benchmark Ticker DXGLBAUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,14
FMC CORPORATION 4,12
KERRY GROUP PLC 3,99
NESTLE SA 3,72
TYSON FOODS INC 3,64
Nazwa Waga ( %)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,50
UPL LTD 3,29
TRIMBLE INC 2,97
GLANBIA PLC 2,90
GROCERY OUTLET INC 2,76
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 12,67 -0,03 -0,24 13,73 11,37 - LU0385154629 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 10,91 0,05 0,46 11,40 9,52 - LU0496654822 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,06 -0,04 -0,36 12,34 10,13 - LU0471298348 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 10,15 -0,03 -0,29 11,14 9,18 - LU0612935741 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura