Akcje

BGF US Flexible Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2019

-1,89 7,04 21,41 -11,88 22,19
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2019

0,92 12,05 21,69 -4,78 31,43

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 24-sty-2020 USD 1 440,366
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 56
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-paź-2002
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-paź-2004
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,31%
ISIN LU0200685070
Notowania agencji Bloomberg MLFEHEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43DFR5
Bloomberg Benchmark Ticker RU10INTR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Flexible Equity Fund, Class E2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
MICROSOFT CORPORATION 6,01
APPLE INC 6,01
ALPHABET INC 5,25
JPMORGAN CHASE & CO 3,46
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,20
Nazwa Waga ( %)
BANK OF AMERICA CORP 2,94
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,86
COMCAST CORPORATION 2,73
WALMART INC 2,51
CISCO SYSTEMS INC 2,49
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 22,85 0,08 0,35 23,00 19,28 - LU0200685070 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 37,18 0,13 0,35 37,40 30,45 - LU0154236920 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 36,61 0,26 0,72 36,65 28,80 - LU0171296865 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 33,70 0,23 0,69 33,74 26,65 - LU0171296949 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 40,38 0,14 0,35 40,62 32,92 - LU0154236417 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 25,73 0,09 0,35 25,90 21,61 - LU0200684693 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura