Akcje

BGF Global Dynamic Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 227
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-sie-2019 USD 609,470
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 28-lut-2006
Waluta klas akcji EUR
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 18-wrz-2007
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia 60% S&P 500 / 40% FTSE World Ex-US Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,85%
ISIN LU0238690555
Notowania agencji Bloomberg MERGDHA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43L5R9
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Dynamic Equity Fund, Class A2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga (%)
ALPHABET INC CLASS C 3,01
MICROSOFT CORP 2,83
APPLE INC 2,31
JPMORGAN CHASE & CO 2,07
ANTHEM INC 1,59
Nazwa Waga (%)
COMCAST CORP CLASS A 1,56
AMAZON COM INC 1,53
RAYTHEON 1,41
DANONE SA 1,40
JOHNSON & JOHNSON 1,39
na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD VR 01/05/2012 0,00
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,92 -0,08 -0,62 13,97 11,53 - LU0238690555 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 18,09 -0,07 -0,39 18,74 15,32 - LU0238689623 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,32 -0,07 -0,56 13,39 11,03 - LU0238690985 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 16,91 -0,06 -0,35 17,52 14,36 - LU0238689896 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 18,72 -0,11 -0,58 19,69 16,42 - LU0238689201 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 20,03 -0,11 -0,55 20,96 17,50 - LU0238689110 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura