Akcje

BSF European Opportunities Extension Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
From
31-mar-2020
To
31-mar-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2021

18,28 6,60 5,22 -8,60 47,22
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-mar-2021

17,41 1,27 5,41 -13,53 39,51
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
47,22 12,29 12,29 16,35 12,28
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-mar-2021

39,51 8,34 8,62 8,35 4,68
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
5,67 3,08 5,67 47,22 41,59 78,51 354,57 382,48
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-mar-2021

8,52 6,22 8,52 39,51 27,17 51,20 123,03 86,15

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-kwi-2021 EUR 649,006
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 31-mar-2021 131
Waluta podstawowa Euro
Data wprowadzenia Funduszu 31-sie-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-sie-2007
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P Europe BMI Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,86%
ISIN LU0313923228
Notowania agencji Bloomberg BKRSPEA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B23WFW3
Bloomberg Benchmark Ticker CGBMI_EUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie badań i podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym. Może to obejmować istotne spostrzeżenia stron trzecich, a także komentarze będące wynikiem zaangażowania wewnętrznego oraz informacje przekazane przez zespół ds. zarządzania inwestycjami BlackRock dotyczące kwestii związanych z ładem korporacyjnym. Zarządzający Funduszem dokonuje regularnych przeglądów portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorów inwestycyjnych. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

5
Overall Morningstar Rating for BSF European Opportunities Extension Fund, Class A2, as of 31-mar-2021 rated against 436 Europe Flex-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-mar-2021
Nazwa Waga ( %)
DSV PANALPINA A/S 7,24
ROYAL UNIBREW A/S 6,27
NOVO NORDISK A/S 5,49
LONZA GROUP AG 4,60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,28
Nazwa Waga ( %)
SIKA AG 3,83
TELEPERFORMANCE 3,74
TRYG A/S 3,59
ASSA ABLOY AB 3,40
AUTO TRADER GROUP PLC 3,36
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 512,98 5,52 1,09 512,98 336,32 - LU0313923228 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 489,85 5,26 1,09 489,85 322,46 - LU0418790928 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Literatura

Literatura