Akcje

BSF European Opportunities Extension Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-sie-2019 EUR 989,105
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 135
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 31-sie-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 12-lis-2009
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P Europe BMI Index (Developed Markets only)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,39%
ISIN LU0418790928
Notowania agencji Bloomberg BKRSAE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B65YG44
Bloomberg Benchmark Ticker CGBMI_EUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BSF European Opportunities Extension Fund, Class E2, as of 31-lip-2019 rated against 354 Europe Flex-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S 5,99
ALTEN SA 4,94
RELX PLC 4,90
DSV A/S 4,62
ROYAL UNIBREW A/S 4,57
Nazwa Waga ( %)
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,91
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,85
LONZA GROUP AG 3,84
SAFRAN SA 3,61
KINEPOLIS GROUP NV 3,57
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 357,06 -0,37 -0,10 372,37 293,99 - LU0418790928 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 371,38 -0,38 -0,10 387,10 305,15 - LU0313923228 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Literatura

Literatura