Akcje

BSF European Opportunities Extension Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 14-sie-2020 EUR 873,132
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2020 133
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 31-sie-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 12-lis-2009
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P Europe BMI Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,40%
ISIN LU0418790928
Notowania agencji Bloomberg BKRSAE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B65YG44
Bloomberg Benchmark Ticker CGBMI_EUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BSF European Opportunities Extension Fund, Class E2, as of 31-lip-2020 rated against 357 Europe Flex-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2020
Nazwa Waga ( %)
ROYAL UNIBREW A/S 7,24
NOVO NORDISK A/S 6,97
DSV PANALPINA A/S 6,52
LONZA GROUP AG 6,03
RELX PLC 5,02
Nazwa Waga ( %)
SIKA AG 4,57
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,70
EXPERIAN PLC 3,67
SAP SE 3,66
TELEPERFORMANCE 3,45
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 391,47 -4,65 -1,17 420,48 261,42 - LU0418790928 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 408,83 -4,85 -1,17 438,26 272,68 - LU0313923228 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Literatura

Literatura