Akcje

BGF World Healthscience Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Wypłaty

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-sty-2019 USD 3 866,481
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 104
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 06-kwi-2001
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 06-cze-2018
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI WRLD HealthCare ND
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU1822774284
Notowania agencji Bloomberg BGWA2EH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BF3SKY9
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
PFIZER INC 6,31
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,36
ABBOTT LABORATORIES 5,32
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,41
ROCHE HOLDING PAR AG 3,90
Nazwa Waga ( %)
NOVARTIS AG 3,70
MERCK & CO INC 3,68
ASTRAZENECA PLC 3,64
SANOFI SA 3,25
MEDTRONIC PLC 3,03
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,41 0,06 0,58 11,22 9,65 - LU1822774284 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 38,03 0,18 0,48 39,88 31,16 - LU0171307068 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 39,60 0,23 0,58 42,26 35,24 - LU0122380701 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 43,22 0,24 0,56 46,06 38,31 - LU0122379950 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 34,84 0,16 0,46 36,56 28,66 - LU0171309270 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Erin Xie
Erin Xie

Literatura

Literatura