Akcje

BGF World Healthscience Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 28-sty-2020 USD 5 786,167
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 103
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 06-kwi-2001
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 06-cze-2018
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI World Health Care Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU1822774284
Notowania agencji Bloomberg BGWA2EH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BF3SKY9
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,94
ROCHE HOLDING PAR AG 4,39
MERCK & CO INC 4,23
ABBOTT LABORATORIES 4,18
ASTRAZENECA PLC 4,17
Nazwa Waga ( %)
SANOFI SA 3,77
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,21
AMGEN INC 2,65
MEDTRONIC PLC 2,60
STRYKER CORP 2,49
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,14 0,10 0,83 12,46 9,96 - LU1822774284 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 47,36 0,36 0,77 48,60 38,13 - LU0122380701 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 47,23 0,44 0,94 48,15 37,05 - LU0171307068 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 43,05 0,40 0,94 43,89 33,90 - LU0171309270 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 51,96 0,40 0,78 53,32 41,67 - LU0122379950 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Erin Xie
Erin Xie

Literatura

Literatura