Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 06-gru-2019 USD 2 249,578
Liczba holdingów na dzień 29-lis-2019 291
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 01-paź-2004
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 07-maj-2014
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Wskaźnik odniesienia JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,97%
ISIN LU1062842882
Notowania agencji Bloomberg BGEBE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BM4NS04
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 29-lis-2019 5,87
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-lis-2019 4,87
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-wrz-2019 5,46
5 letnia Beta na dzień 30-lis-2019 1,031

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 25-wrz-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 29-lis-2019
Nazwa Waga ( %)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,86
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,51
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,21
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,20
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,12
Nazwa Waga ( %)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,10
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,05
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,02
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029 0,97
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,67 0,01 0,09 11,15 10,11 - LU1062842882 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,62 0,02 0,17 12,05 10,83 - LU1057296771 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,54 0,08 0,52 16,01 13,83 - LU0200684180 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 18,49 0,02 0,11 19,05 16,91 - LU0200680600 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 17,19 0,03 0,17 17,74 15,80 - LU0200681830 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 16,73 0,10 0,60 17,20 14,81 - LU0200683885 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 16,35 0,03 0,18 17,04 15,41 - LU0413376566 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura