Akcje

BGF European Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

15,67 -13,89 19,42 -0,42 -3,35
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-cze-2019

8,34 -16,22 22,73 1,59 -0,07

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-sie-2019 EUR 871,833
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 49
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 26-lut-2014
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Value in EUR Net Return
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU1023061473
Notowania agencji Bloomberg BGEVA2U
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BJMZFG6
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Value Fund, Class A2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
SANOFI SA 5,08
PRUDENTIAL PLC 4,30
TOTAL SA 4,19
ALLIANZ SE 3,74
ENEL SPA 3,37
Nazwa Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S 3,20
ING GROEP NV 3,13
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,10
VINCI SA 3,09
IBERDROLA SA 2,98
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 10,99 0,13 1,20 11,93 9,88 - LU1023061473 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 54,50 0,67 1,24 60,83 50,14 - LU0147394679 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 65,57 0,92 1,42 76,97 61,95 - LU0171281750 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 54,12 0,95 1,79 59,57 48,98 - LU0171282212 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 60,47 0,85 1,43 71,32 57,31 - LU0171281834 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 59,10 0,73 1,25 65,64 54,20 - LU0072462186 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura