Stałodochodowe

BGF World Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-lis-2019 USD 1 459,894
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 1525
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 04-wrz-1985
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 22-sie-2012
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Bond - GBP Hedged
Wskaźnik odniesienia BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,08%
ISIN LU0808759830
Notowania agencji Bloomberg BGWBA2G
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B8L3KH0
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-paź-2019 7,58
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2019 2,67
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-wrz-2019 2,70
5 letnia Beta na dzień 31-paź-2019 0,933

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Bond Fund, Class A2 Hedged, as of 31-paź-2019 rated against 176 Global Bond - GBP Hedged Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 16-sty-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #140 0.1 06/20/2024 2,12
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #404 0.1 09/01/2021 1,87
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 1,78
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,71
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,54
Nazwa Waga ( %)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,36
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 0,93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #139 0.1 03/20/2024 0,83
RUSSIAN FEDERATION 7.05 01/19/2028 0,82
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 12,02 0,00 0,00 12,26 11,14 - LU0808759830 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 75,27 0,02 0,03 76,63 68,85 - LU0184697075 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 193,60 0,05 0,03 197,97 181,66 - LU0330917880 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 68,21 -0,03 -0,04 69,82 60,30 - LU0277197678 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 81,30 0,02 0,02 82,69 74,00 - LU0184696937 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura