Stałodochodowe

BGF World Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

36,02 -5,48 6,87 -11,85 13,13
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

37,80 -3,45 7,71 -10,89 14,93

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-cze-2019 USD 1 467,358
Liczba holdingów na dzień 31-maj-2019 1220
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 04-wrz-1985
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-gru-2006
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Bond - USD Hedged
Wskaźnik odniesienia BBG Barc Global Agg USD Hedged to EUR Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,56%
ISIN LU0277197678
Notowania agencji Bloomberg MERWEE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43DK81
Bloomberg Benchmark Ticker LGA_500EUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-maj-2019 7,97
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-maj-2019 6,22
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-maj-2019 8,44
5 letnia Beta na dzień 31-maj-2019 0,933

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-maj-2019
Nazwa Waga ( %)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,22
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,63
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #398 0.1 03/01/2021 1,36
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 1,24
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,21
Nazwa Waga ( %)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,05
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,92
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,87
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 10/18/2023 0,86
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0,79
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-maj-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 66,14 0,02 0,03 66,14 58,67 - LU0277197678 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 74,11 0,08 0,11 74,11 68,65 - LU0184697075 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 192,44 0,17 0,09 192,44 181,57 - LU0330917880 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,89 0,01 0,08 11,89 11,12 - LU0808759830 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 79,88 0,08 0,10 79,88 73,74 - LU0184696937 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura