Akcje

BGF Nutrition Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-6,04 5,80 8,57 3,12 0,80
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
7,03 1,82 1,82 - 4,11
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
18,79 4,71 3,12 7,03 5,57 9,46 - 47,58

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 10-gru-2019 USD 57,081
Liczba holdingów na dzień 29-lis-2019 41
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 09-lut-2010
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-mar-2010
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Agriculture
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,39%
ISIN LU0496654822
Notowania agencji Bloomberg BGFWAEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B4V54K9
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-lis-2019
Nazwa Waga ( %)
FMC CORPORATION 4,57
TYSON FOODS INC 4,29
KERRY GROUP PLC 4,16
TRACTOR SUPPLY COMPANY 3,90
NESTLE SA 3,89
Nazwa Waga ( %)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,76
UPL LTD 3,33
MAREL HF 3,32
NORWAY ROYAL SALMON ASA 3,23
JAMIESON WELLNESS INC 3,09
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,41 -0,07 -0,61 11,57 9,52 - LU0496654822 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,28 -0,06 -0,45 13,36 11,37 - LU0385154629 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,50 -0,05 -0,43 11,73 10,13 - LU0471298348 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 10,62 -0,05 -0,47 10,72 9,18 - LU0612935741 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura