Akcje

BGF Japan Flexible Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-6,38 11,88 15,42 6,80 -6,59
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-wrz-2019

-2,22 12,13 14,09 10,20 -4,69

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lis-2019 JPY 16 704,145
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 41
Waluta podstawowa JPY
Data wprowadzenia Funduszu 18-lut-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-lut-2005
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Japan Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,39%
ISIN LU0212924947
Notowania agencji Bloomberg MLJVEUS
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43CR87
Bloomberg Benchmark Ticker NDDUJN
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,31
SOFTBANK GROUP CORP 4,39
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,99
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,82
NIDEC CORPORATION 3,73
Nazwa Waga ( %)
SUBARU CORP 3,64
MURATA MANUFACTURING CO LTD 3,53
MITSUI & CO LTD 2,85
HOYA CORP 2,84
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,79
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o walutach nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,13 0,07 0,54 13,18 11,15 - LU0212924947 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 15,36 0,08 0,52 15,46 12,93 - LU0940328577 - -
KLASA E2 JPY Brak dystrybucji 1 427,00 8,00 0,56 1 437,00 1 231,00 - LU0249411165 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,88 0,01 0,08 11,96 9,76 - LU0212925324 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,78 0,05 0,57 8,84 7,62 - LU0277197835 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,34 0,05 0,54 9,40 8,07 - LU0255399239 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,07 0,07 0,50 14,13 11,90 - LU0212924517 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 12,73 0,00 0,00 12,82 10,41 - LU0212924608 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Literatura

Literatura