Akcje

BGF Global SmallCap Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

17,67 -12,63 14,95 8,50 -1,95
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-cze-2019

24,70 -4,45 17,35 11,19 -0,51

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-sie-2019 USD 197,938
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 687
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 04-lis-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-maj-2003
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Global Small-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC World Small Cap Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,39%
ISIN LU0171288508
Notowania agencji Bloomberg MGLOSEC
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43LV48
Bloomberg Benchmark Ticker MSWRSMLEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global SmallCap Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 75 Global Small-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
DOUGLAS EMMETT REIT INC 1,07
PARK HOTELS RESORTS INC 1,05
IDACORP INC 1,04
ROYAL UNIBREW 1,02
LOGITECH INTERNATIONAL SA 1,02
Nazwa Waga ( %)
ESSENT GROUP LTD 1,00
MASIMO CORP 0,99
HILLENBRAND INC 0,99
INVESCO MORTGAGE CAPITAL REIT INC 0,96
EURONEXT NV 0,91
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 81,70 -0,39 -0,48 86,43 69,13 - LU0171288508 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 88,89 -0,41 -0,46 93,56 74,97 - LU0171288334 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 98,39 -0,69 -0,70 109,43 85,68 - LU0054578231 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 90,44 -0,64 -0,70 101,09 79,01 - LU0147403843 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Literatura

Literatura